Skillnad mellan versioner av "Diplomatarium"

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
(Lokala/regionala diplomatarier: utökad bibliografi)
(utökad bibliografi + länkar)
Rad 15: Rad 15:
 
*''Svenskt diplomatarium: Diplomatarium Suecanum''. (1829-). Stockholm: Utg. av Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien och Riksarkivet.
 
*''Svenskt diplomatarium: Diplomatarium Suecanum''. (1829-). Stockholm: Utg. av Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien och Riksarkivet.
 
=====Lokala/regionala diplomatarier=====
 
=====Lokala/regionala diplomatarier=====
 
+
*Weibull, Lauritz (red.) (1900-1939). ''Diplomatarium diocesis Lundensis: Lunds ärkestifts urkundsbok''. Lund:
 
*Kröningssvärd, Carl Gustaf (red.) (1842-1853). ''Diplomatarium Dalekarlicum: urkunder rörande landskapet Dalarne''. Stockholm:
 
*Kröningssvärd, Carl Gustaf (red.) (1842-1853). ''Diplomatarium Dalekarlicum: urkunder rörande landskapet Dalarne''. Stockholm:
 
*Wiktorsson, Per-Axel & Odelman, Eva (red.) (1996). ''Dalslands diplomatarium''. Åmål: Dalslands fornminnes- och hembygdsförb.
 
*Wiktorsson, Per-Axel & Odelman, Eva (red.) (1996). ''Dalslands diplomatarium''. Åmål: Dalslands fornminnes- och hembygdsförb.
 
*''Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. Utgivet av Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté''. (1943-). Östersund: Wisénska bokh. (distr.)
 
*''Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. Utgivet av Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté''. (1943-). Östersund: Wisénska bokh. (distr.)
 +
*Weibull, Lauritz (red.) (1901-1917). ''Malmö stads urkundsbok: Diplomatarium civitatis Malmogiensis''. Malmö:
 
*Hellbom, Algot (red.) (1972). ''Medelpads äldre urkunder''. Sundsvall: Medelpads fornminnesförening
 
*Hellbom, Algot (red.) (1972). ''Medelpads äldre urkunder''. Sundsvall: Medelpads fornminnesförening
  
Rad 33: Rad 34:
 
===Finland===
 
===Finland===
 
*Hausen, Reinhold (red.) (1910-1935). ''Finlands medeltidsurkunder''. Helsingfors:
 
*Hausen, Reinhold (red.) (1910-1935). ''Finlands medeltidsurkunder''. Helsingfors:
 +
*Hausen, Reinhold (red.) (1890). ''Registrum ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas svartbok''. Helsingfors:
 +
*''Diplomatarium Fennicum'' (DF). Databas som omfattar Finlands medeltidsurkunder (FMU) och Åbo Domkyrkas Svartbok.
 
===Norge===
 
===Norge===
 
*''Diplomatarium Norvegicum: Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen''. (1849-). Christiania: P. T. Mallings forlagshandel.
 
*''Diplomatarium Norvegicum: Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen''. (1849-). Christiania: P. T. Mallings forlagshandel.
Rad 48: Rad 51:
 
Danmark
 
Danmark
 
*[http://www.diplomatarium.dk/ Diplomatarium Danicum og Danmark Riges Breve] - Onlineutgåva av 4. række, bind 8-12, 1401-1412.
 
*[http://www.diplomatarium.dk/ Diplomatarium Danicum og Danmark Riges Breve] - Onlineutgåva av 4. række, bind 8-12, 1401-1412.
 +
*[http://www.eremit.dk/ebog/kd/index.html Kjøbenhavns diplomatarium]
 
*[http://www.archive.org/details/repertoriumdipl00hudegoog Repertorium diplomaticum Regni danici mediaevalis, tredje bind] hos [[Internet Archive]].
 
*[http://www.archive.org/details/repertoriumdipl00hudegoog Repertorium diplomaticum Regni danici mediaevalis, tredje bind] hos [[Internet Archive]].
 
Finland
 
Finland
 
+
*[http://vesta.narc.fi/df/ Diplomatarium Fennicum (DF)]
 
Norge
 
Norge
 
*[http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html Diplomatarium Norvegicum, sökbar utgåva av band I–XXI]
 
*[http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html Diplomatarium Norvegicum, sökbar utgåva av band I–XXI]

Versionen från 4 april 2011 kl. 22.46

Diplomatarium definieras som en samling medeltidsurkunder, huvudsakligen diplom. Benämningen har varit i bruk i Norden sedan 1700-talet.[1].

Diplom (av grekiskans diploma, som betyder det sammanlagda, det vikta, det som är dubbelt) används som begrepp för medeltidsbrev. Diplom är vanligen rättsliga dokument formade efter bestämda regler. Det rör sig alltså i snäv betydelse inte om privatbrev, men de ytterst få av den kategorin från medeltiden räknas i allmänhet ändå till diplomen.

Diplomatik. Under medeltiden användes för diplom beteckningarna charta, pagina, literæ och epistola[2]. Brev med föregivet medeltida ursprung, blev under 1500- och 1600-talen i Norden och Europa ofta framvisade i rättsliga tvister som åtkomsthandlingar. De medeltida skrivarna, såväl världsliga som andliga, visade ofta goda färdigheter i att förfalska rättsliga urkunder, något som skapade ett behov att kunna skilja ut äkta brev från förfalskningarna. Det praktiskt-juridiska behovet gav upphov till diplomatiken, vetenskapen om medeltidsbrevens utformning och skrivsätt. Diplomatik som historisk hjälpvetenskap formerades ffa i Frankrike under senare hälften av 1600-talet[3]. Det var också i 1600-telets Frankrike som ordet diplom återfördes som beteckning på alla offentligrättsliga handlingar från medeltiden. I tyskspråkig tradition används av hävd ordet Urkunde[4].

Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.

Innehåll

Diplomatarier i släktforskningen


Diplomatarier i Norden

Diplomatarium Dalecarlikum.png

Sverige

 • Svenskt diplomatarium: Diplomatarium Suecanum. (1829-). Stockholm: Utg. av Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien och Riksarkivet.
Lokala/regionala diplomatarier
 • Weibull, Lauritz (red.) (1900-1939). Diplomatarium diocesis Lundensis: Lunds ärkestifts urkundsbok. Lund:
 • Kröningssvärd, Carl Gustaf (red.) (1842-1853). Diplomatarium Dalekarlicum: urkunder rörande landskapet Dalarne. Stockholm:
 • Wiktorsson, Per-Axel & Odelman, Eva (red.) (1996). Dalslands diplomatarium. Åmål: Dalslands fornminnes- och hembygdsförb.
 • Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. Utgivet av Jämtlands läns biblioteks diplomatariekommitté. (1943-). Östersund: Wisénska bokh. (distr.)
 • Weibull, Lauritz (red.) (1901-1917). Malmö stads urkundsbok: Diplomatarium civitatis Malmogiensis. Malmö:
 • Hellbom, Algot (red.) (1972). Medelpads äldre urkunder. Sundsvall: Medelpads fornminnesförening

Danmark

 • Erslev, Kristian (red.) (1894-1939). Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis: Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte . København: Gad. 13 band. Omfattar tiden 1085-1513 och innehåller regester och utdrag av medeltidsbrev.
 • Diplomatarium Danicum . (1938-2002). København: Munksgaard . C.A. Reitzel. 35 band. Tiden 789-1400. Tiden 1401-1412 föreligger endast i elektronisk form. Hela verket omfattar det dåvarande Danmark.
 • Blatt, Franz (red.) (1938-). Danmarks riges breve . København: Reitzel. 28 band. Tiden 789-1400. Diplom översatta till nutidsdanska. Tiden 1401-1412 föreligger endast i elektronisk form.


Äldre diplomatarier utgivna i Danmark:

 • Thorkelin, Grimus Johannis (red.) (1786). Diplomatarium Arna-magnaeanum, exhibens .... Havniae: . (föråldrat)
 • Knudsen, Hans & Wegener, Caspar Frederik (red.) (1856). Diplomatarium christierni primi: samling af aktstykker, diplomer og breve, henhörende til Kong Christiern den förstes historie . Kjöbenhavn: J.D. Qvist.
 • Nielsen, O. (red.) (1872-1887). Kjøbenhavns diplomatarium: samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728 . Kjøbenhavn:

Finland

 • Hausen, Reinhold (red.) (1910-1935). Finlands medeltidsurkunder. Helsingfors:
 • Hausen, Reinhold (red.) (1890). Registrum ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas svartbok. Helsingfors:
 • Diplomatarium Fennicum (DF). Databas som omfattar Finlands medeltidsurkunder (FMU) och Åbo Domkyrkas Svartbok.

Norge

 • Diplomatarium Norvegicum: Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen. (1849-). Christiania: P. T. Mallings forlagshandel.

Sträcker sig ända till slutet av 1500-talet, av stor betydelse. Kr. Lange och C.R. Unger började utgivningen 1847 och H.J. Huitfeldt-Kaas fortsatte till sin död 1905. 22 volymer har hittills utkommit[5].
Norska (bokmål) Wikipedia har en specificerad förteckning över Diplomatarium Norvegicum, med direktlänkar till skannade delar i olika internetresurser. Se externa länkar nedan.

Externa länkar

Sverige

Danmark

Finland

Norge

Fotnoter

 1. Nationalencyklopedin. (1989-). Höganäs: Bra böcker.
 2. Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi. (1904-1926). Ny, rev. och rikt ill. uppl. Stockholm: Nordisk familjeboks förl.
 3. Imsen, Steinar & Winge, Harald (2004). Norsk historisk leksikon: kultur og samfunn ca. 1500 - ca. 1800. 2. utg. 3. oppl. Oslo: Cappelen akademisk forl.
 4. Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi. (1904-1926). Ny, rev. och rikt ill. uppl. Stockholm: Nordisk familjeboks förl.
 5. Wikipedia