Google Books

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Google Books och Googles långsiktiga ambition har sagts vara att skapa digitala kopior av i princip alla böcker som har publicerats genom historien, och göra dem sök-, läs- och köpbara i olika omfattning. Tio miljoner titlar har skannats in i systemet hittills.

Historik

År 2004 började Google i samverkan med vissa nordamerikanska bibliotek att digitalisera böcker ur dessa biblioteks samlingar. Det skedde utan tillstånd av rättighetshavarna. Hittills har fler än 10 miljoner böcker digitaliserats. De nordamerikanska rättighetshavarna, genom författarnas organisation Authors Guild och bokförläggarnas organisation Association of American Publishers, ansåg att Googles agerande innebar upphovsrättsintrång och inledde rättsliga åtgärder mot Google genom s.k. grupptalan (class action).

Istället för att låta domstol avgöra tvisten kom parterna, efter nästan tre års förhandlingar, fram till en förlikning[1]. Parterna kom bland annat överens om att Google ska ersätta rättighetshavarna för den gjorda digitaliseringen. En domstol i USA kommer den 11 juni 2009 att besluta om förlikningen slutligen ska godkännas.

Google Books och släktforskningen

Vad man än kan tycka om det Google försöker göra, innebär projektet en del fördelar för släktforskarna. Många klassiska biografiska och genealogiska uppslagsverk har nu blivit tillgängliga via Internet, de flesta av dem helt avgiftsfritt. Detta gäller litteratur från många länder, vars biografiska- och genealogiska uppslagsverk endast varit tillgängliga i nationella bibliotek och privata samlingar. Wiki-Rötter kommer fortlöpande att lägga upp länkar till de verk som är av intresse för svensk och internationell släktforskning.

Externa länkarReferenser: