Internet Archive

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Internet Archive är en fristående ideell organisation med säte i San Francisco, Kalifornien, grundad 1996 av Brewster Kahle.

Verksamheten består dels i att arkivera all världens webbsidor, så att man kan leta fram äldre versioner och hitta sparade versioner av sajter som försvunnit. Dels digitaliserar och tillgängliggör man böcker, filmer och arkivdokument. Digitalisering av böcker bedrivs i samarbete med flera universitetsbibliotek. Internet Archive har en filial vid det nyupprättade biblioteket i Alexandria i Egypten.

Brewster Kahle är expert på storskaliga datorsystem och en riktig webbpionjär. Han hade redan grundat och hunnit sälja Internetföretaget WAIS och använde kapitalet för att grunda Internet Archive. Han har senare grundat tjänsten Alexa.com, som mäter webbtrafik, och sålt även detta bolag.

Externa länkar