Geometriska kartor

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Karta-tingstad.jpg

Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna är ett projekt inom Riksarkivet som mellan 2001 och 2010 arbetat med att inventera arkiven av äldre geometriska (storskaliga) kartor för att sedan digitalisera dem. Det har resulterat i att 12 000 kartor från 1600-talet nu finns publicerat i en sökbar databas på Internet. För att se kartorna krävs en plug-in DjVu.

På en modern karta har koordinater lagts in tillsammans med information på tio meter när om var det finns till exempel vattenkvarnar, kyrkor, byggnader, trädgårdar, humlegårdar och kålgårdar. Kartorna beskriver detaljrikt 30 000 gårdar i vårt land under stormaktstiden. Detta öppnar nya vägar att forska i materialet och för den som helt enkelt vill veta hur landet såg ut för snart 400 år sedan.

Samlingen svenska storskaliga kartor från 1600-talets mitt (1630-1655) är unik i världen. På dem kan man se hur marken brukades och hur byarna såg ut, samt skönja hur bönderna samarbetade inom och över bygränserna. De närmare 12 000 kartorna beskriver detaljrikt 30 000 gårdar i vårt land under stormaktstiden.

Tillgängligheten öppnar för nya möjligheter att forska i materialet, samtidigt som nya forskningsfält öppnas för till exempel historia, agrarhistoria, ekonomisk historia, kulturgeografi, arkeologi och språkvetenskap.

Exempel på uppgifter som finns registrerad i databasen:

  • 12 000 byar eller ensamgårdar
  • 22 000 gårdar/hemman
  • 3600 humlegårdar
  • 2300 vattenkvarnar
  • 1200 broar
  • 500 kyrkor
  • 260 väderkvarnar
  • 130 trädgårdar
  • 100 kålgårdar

Se även

Externa länkar