Romer

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Det röda hjulet symboliserar romerna.
Romernas flagga

Romer eller roma är ett flertal etniska grupper med ett gemensamt ursprung i norra Indien. Enligt osäkra uppgifter finns det cirka 20 miljoner romer i hela världen, varav ungefär 15 miljoner bor i Europa, främst i Östeuropa.[1] Romer kallas ofta för zigenare, en term som dock uppfattas som nedsättande av dem själva och därför inte används av officiella organ.

Romerna härstammar från Rajastan i nuvarande norra Indien. Språket, det nu utdöda romanès (romani) består av 75% rajastani/punjabi, och de resterande 25% är inlåningar av persiska, armeniska och grekiska. Detta avspeglar hur de förflyttat sig. Turkiet (Anatolien) var när romerna passerade en del av Östrom, där pratade man grekiska och armeniska. Turkiska har bara pratats i området i 600 år. Varför romerna lämnade den indiska subkontinenten vet man egentligen inte. Islams expansion är en sannolik orsak.

Innehåll

Romer i Sverige

En unik bild från 1890-talet. De första invandrande romerna: fr v Johan Taikon, Kori Janschetji, huvudman för de 450 romer som lever i sverige under namnen Taikon-Kelderash och Bessik, samt Vorso Taikon, död i unga år.

Den 29 september 1512 kom greve Antonius med ett stort antal familjer. Greve Antonius och hans grupp blev kallade för tattare senare i en svensk krönika av Olaus Petri. Själv sade sig gruppen komma från "Klene Egifft", lilla Egypten vilket tolkats av vissa forskare som en romsk bosättning på Peleponnesos i Grekland. Ifall greve Antonius är samma person som Antonius Gagino, passerade denna romska grupp Skottland 1505 enligt ett brev från den skotske kungen Jakob IV.[2] Bland finska, norska och svenska gammalromska släkter har namn som Grek och Skotte cirkulerat, vilket kan ha sin förklaring i vandringsvägarna.

Romer i Sverige kan delas in i flera grupper:

 • Kalé har sitt närmaste ursprung i Finland.
 • Kalderash-romer invandrade till Sverige från Ryssland i slutet på 1800-talet.
 • Utomnordiska romer – lovara och kalderash
 • Nyanlända romer – arli
 • Resandefolket, "tattarna" - den äldsta gruppen i norden tillsammans med Kalé[3]

Romernas historia i Sverige är en historia kantad av förföljelse, trakasserier och diskriminering. På 1500-talet var det belagt med dödsstraff för manliga romer att uppehålla sig i landet. Den 28 april 1543 får befallningsmannen i Västerås Rasmuss Klott en barsk anmaning att jaga en "tattarhop", om vilken han tydligen skrivit till konungen (Gustav Vasa), ut ur landet.[4]

De svenska romer (resande eller "tattare") från 1600 till tidigt 1800-tal, har nästan undantagslöst haft rottrådar till Finlands romer (kalé). Under 1700-talet upphölls mycket livliga förbindelser på Bottenhavets båda sidor. De värvade regementena, till del bestående av romska soldater bytte ofta förläggningsorter med varann.[5] Den Svenska förlusten av Finland 1809 till Ryssland betydde ett försvårande för denna typ av förbindelser då de finska och svenska romerna isolerades från varandra.

Under 1800-talets slut fick Sverige en ny romsk grupp bredvid de resande. Det var kalderash-romer som invandrade från olika delar av Europa, men de flesta härstammade från slaveriet i Östeuropa. Kalderash blev bärare av namnet "zigenare" medan resande av myndigheter fick bära namnet "tattare" under större delen av 1900-talet.[6]

Mellan 1914 och 1953 var romsk invandring till Sverige förbjuden, vilket betyder att Sveriges gränser var stängda för romska flyktingar under andra världskriget och de nazistiska förföljelserna. Under första delen av 1900-talet drabbades kalderash-gruppen av utestängande från samhället. De blev tvungna att bo i tält eller i "zigenarläger" fram till 1960-talet. Resandefolket drabbades av tvångssteriliseringar, tvångsomhändertaganden av barn och tvångsassimilation.[7] Det var inte heller ovanligt att zigenare bytte ut sina namn till mer svenskliknande för att dölja sin bakgrund. I slutet av 1950-talet invandrade kalé-romerna från Finland. De är de som kallas för "finska zigenare", och de bär sina traditionella kläder som de burit sedan den första delen av 1900-talet. Under de fyra sista decennierna kom ungefär 10 000 romer från andra länder. De tillhör grupper som lovara, romer från forna Jugoslavien och sinti.[8]

Släktforskning om romer

Externa länkar

Källor

 1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Romer
 2. Allan Etzler "Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige"1944 sidorna 44-46.
 3. Etzler, sid 125
 4. Allan Etzler "Zigenarna i Sverige och deras avkomlingar"1944 sidan 47.
 5. Allan Etzler "Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige" 1944 sidan 117.
 6. Bo Lindwall "Hundfias härstamning, De resandes ursprung" Släktforskarnas årsbok (2005) sidan 11.
 7. Resandefolket, Från tattare till traveller, Bo Hazell, sidorna 81-86.
 8. Resandefolket, Från tattare till traveller, Bo Hazell, sidan 70.