Rötters Vänner-biblioteket

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Rötters Vänner-biblioteket är ett digitalt bibliotek där man återfinner ett antal avfotograferade böcker av intresse för släktforskaren. Biblioteket är endast tillgänglig för medlemmar i Rötters Vänner som genom att vara bidragsgivare till Rötter erhåller detta som en bonus. Medlemskap i Rötters Vänner erhålls mot ett bidrag om minst 100 kronor per år.

Följande böcker finns i biblioteket

 • Arméns rulla 1684- Rang. och förteckning: Kongl. Maytz Regementz och Comp. Officerare till Häst och Foth: Pro Anno 1684
 • Betygs-bok för tröga och icke betalande människor inom 6:te distriktet
 • Bidrag till Kongl. Maj:ts kanslis personalhistoria efter 1809
 • Bildergalleri ur svenska missionsförbundet
 • Biografisk Anteckning öfver Lärjungar intagna vid Karlstads Högre Allm. Läroverk 1850-1863
 • Föreningen 1865 års män
 • Hernösands kungl. gymnasium av Otto Norberg (1896)
 • Hälsingborgs-Landskrona Nation i Lund 1920-1934
 • Härnösands gymnasiematrikel 1650-1800 utgiven av Gösta Bucht
 • Härnösands gymnasiematrikel 1800-1849 utgiven av Gösta Bucht
 • Högre Tekniska Läroverket i Örebro 1857-1957
 • Illusterad matrikel öfver svenska bankmannaföreningens medlemmar
 • In- och utskrivningsbok för Folkskolan i Vängel i Fjällsjö skoldistrikt 1921-1959
 • Justitiematrikel 1920 utgiven av Arthur Gullberg
 • Justitiematrikel 1934 utgiven av Arthur Gullberg
 • Jämten 1966
 • Jämten 1967
 • Jämten 1968
 • Jämten 1969
 • Jämten 1970
 • (Jämtlänningar och härjedalingar vid Härnösands gymnasium under 200 år.)
 • Jönköpings läns kalender 1930-1931
 • Karolinska Läroverket i Örebro 1900-1935
 • Kongl. skogs- och jägeristaten
 • Kungörelser 1825
 • Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads Län 1719-1917
 • Landsstatsmatrikel 1918
 • Landsstatsmatrikel 1924
 • Lilla Edets Realskola 1923-1951
 • Lundastudenter
 • Lunds privata elementarskola 1900-1950
 • Lunds universitets matrikel 1667-1732
 • Lunds universitets matrikel 1732-1830
 • Lärarkåren vid Jämtlands och Härjedalens folk- och småskola
 • Lärarmatrikeln 1946
 • Lärovärks-matrikel för läsåret 1892-1893
 • Maria Aurora Köningsmarck
 • Matrikel öfver i Upsala studerande Norrlänningar 1595-1889
 • Matrikel öfver Ordinar. Tjenstemän vid Församlingarne och Läroverken i Sverige och Norrige
 • Matrikel över Sveriges Polis och Fjärdingsmän 1942
 • Matrikel över lärare och elever vid Tumleberg - Varaskolorna
 • Norrlands nation i Upsala 1909-1914
 • Ny svensk ecklesiastik-matrikel
 • Nyckeln till betygsboken 1906
 • Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814
 • Personhistorisk tidskrift 1912
 • Postkontor och postmästare av Ernst Grape
 • Savolaxbrigadens män
 • Skara högre allmänna läroverks katalog HT 1922
 • Skara skifts herdaminne 1850-1930 1
 • Skara skifts herdaminne 1850-1930 2
 • Skaraborgs läns kalender 1903
 • Släkten Berg från Söderhamn
 • Släktforskarnas årsbok 1988
 • Släktforskarnas årsbok 1989
 • Släktforskarnas årsbok 1990
 • Släktforskarnas årsbok 1991
 • Släktforskarnas årsbok 1992
 • Släktforskarnas årsbok 1993
 • Släktforskarnas årsbok 1994
 • Släktforskarnas årsbok 1995
 • Släktforskarnas årsbok 1996
 • Släktforskarnas årsbok 1997
 • Släktforskarnas årsbok 1998
 • Släktforskarnas årsbok 1999
 • Smålandsstudenter i Uppsala på 1600-talet IV 1664-1699
 • Smålands nation i Uppsala I 1637-1844
 • Smålands nation i Uppsala II 1845-1950
 • Smålands nation i Lund 1668-1921
 • Smålandsstudenter i Uppsala I 1593-1625
 • Smålandsstudenter i Uppsala III 1646-1663
 • Smålandsstudenter i Uppsala V 1700-1744
 • Småländska Nationen i Lund
 • Smålandsstudenter i Uppsala II 1626-1645
 • Sollefteå skola 1909-1950
 • Svensk folkskole-matrikel
 • Svensk järnvägsmatrikel 1948
 • Svensk officersmatrikel 1921
 • Svensk slägtkalender 1887
 • Svenska Antavlor 1980-1984 (10 volymer + register)
 • Svenska Antavlor 1985-1989 (10 volymer + register)
 • Svenska Antavlor 1990-1994 (10 volymer + register)
 • Svenska Antavlor 1995-1999 (10 volymer + register)
 • Svenska Antavlor 2000-2004 (10 volymer + register)
 • Svenska polisen del I
 • Svenska Riksdagens Borgarstånd
 • Svenska Tandläkare
 • Svenska armens anciennetets 1842
 • Svenska armens anciennetets 1844
 • Svenska armens anciennetets 1847
 • Svenska armens anciennetets 1858
 • Svenska landtmätare 1628-1900 - biografisk förteckning
 • Svenskt biografiskt handlexikon
 • Svenskt biografiskt lexikon. andra bandet
 • Svenskt biografiskt lexikon. femte bandet
 • Svenskt biografiskt lexikon. fjärde bandet
 • Svenskt biografiskt lexikon. första bandet
 • Svenskt biografiskt lexikon. sjunde bandet
 • Svenskt biografiskt lexikon. tredje bandet
 • Sveriges 100-åringar - biografisk uppslagsbok