Torpa (E)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Torpa kyrka i Östergötland

Torpa socken i Östergötlands län.

Torpa är känt för sin vackra och säregna natur. De slingrande vägarna och de fina utsiktsplatserna utmed sjön Sommen ger fantastiska naturupplevelser. Ända fram till 1899 hörde gårdarna Arnäs, Flanhult, Helgebo, Fiskarp, Liljeholmen och Hårdaholmen till Torpa socken. Dessa överfördes, sedan sjön Sommen upphört vara traktens förnämsta kommunikationsled, till den år 1866 nybildade Blåviks socken.

Torpa kyrka ligger vackert på en ekbevuxen kulle ett par hundra meter från Torpafjärdens västra strand samt 1 km från huvudvägen genom Ydre. Kyrkan har till stor del samma utseende som den fick sedan den tillbyggts på 1400-talet. Den vackra klockstapelns ålder är inte känd men den finns omnämnd år 1671. Den som träder in i kyrkan får ett mäktigt intryck av dess höga ålder. Halvskymningen under valven med dess målningar ger stämning av medeltid. Triumfkrusifixet från 1200-talet sägs hänga på samma plats som i den äldsta kyrkan. I övrigt har kyrkan mycket prydnader från stormaktstiden.

Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.

Socken-/Församlingsbeskrivning

Här kan man beskriva socknen.

Historik

Här kan man skriva historik.

Geografiska platser

Här kan man ta upp orter, byar, gårdar, adresser mm i församlingen/socknen.

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: till 1938 eget pastorat
1939-1961 Asby och Torpa
1962- Asby, Torpa och Norra Vi
Kontrakt: Ydre kontrakt
Kyrklig samfällighet: Tidsperiod/Namn för Kyrklig samfällighet
Stift: Linköpings stift
Fögderi: Tidsperiod/Namn för Fögderi
Länsmansdistrikt: Tidsperiod/Namn för Länsmansdistrikt
Landsfiskalsdistrikt: Tidsperiod/Namn för Landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Tidsperiod/Namn för Polisdistrikt
Åklagardistrikt: Tidsperiod/Namn för Åklagardistrikt
Kronofogdedistrikt: Tidsperiod/Namn för Kronofogdedistrikt
Län: Östergötlands län
Härad: Ydre härad
Tingslag: Tidsperiod/Namn för Tingslag
Domsaga: 1680–1778 Ydre, Kinda, Vifolka och Valkebo
1778–1963 Ydre och Kinda härad
1964–1970 Ydre, Åkerbo, Bankekinds,Hanekinds, Valkebo, Gullbergs och Kinda härad
Kommun: Tidsperiod/Namn för Kommun
Landskap: Östergötland
Militär indelning: Tidsperiod/Namn för Militär indelning

Digitalt material

 • Sveriges dödbok
 • Sveriges befolkning
 • Här anges digitalt material som finns tillgängligt som t ex publicerade CD/DVD-skivor, databaser, digitaliserad arkiv och liknande. Namnge dem och skapa en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Tryckt litteratur

 • Mattsson, Malin (1855-1935); I Ydre på 1800-talet - minnen och anteckningar, Norrköping, 1932, LIBRIS-id 420984
 • Norrby, Robert (1875-1969); Ydre härads gårdsnamn, Norstedts, Stockholm, 1905, LIBRIS-id 427870
 • Rääf i Småland, Leonhard Fredrik (1786-1872); Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergötland, Linköping, 1856-1875, LIBRIS-id 486900
 • Åkerman, Folke (1925-); Ydre härads gårdar, Stockholm, 1988, ISBN 91-7970-524-3

Arkivalier

Kyrkoarkivalier
 • Här kan man nämna befintliga kyrkoarkivalier.
Juridiska arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga militära arkivalier.
Övriga arkivalier
 • Här kan man nämna övriga arkivalier.

Lokala arkiv

 • Här kan man nämna lokala arkiv med en intern länk för Wiki-Rötter.

Register & avskrifter

 • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter med en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Föreningar

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Externa länkar

 • Här kan man lista externa länkar med koppling till församlingen/socknen och släktforskning.

Fotnoter