Skillnad mellan versioner av "Svenskt porträttgalleri"

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
(Ny artikel)
 
(bild)
Rad 1: Rad 1:
[[Bild:Svenskt porträttgalleri avdelning XXV häfte 1.jpg|thumb|350px|<div style="text-align:center">Svenskt porträttgalleri, avdelning XXV, häfte 1,<br> Riksdagens första kammare</div>]]
+
[[Bild:350px-Svenskt_porträttgalleri_avdelning_XXV_häfte_1.jpg |thumb|260px|<div style="text-align:center">Svenskt porträttgalleri, avdelning XXV, häfte 1,<br> Riksdagens första kammare</div>]]
 
'''Svenskt porträttgalleri''' är ett biografiskt uppslagsverk i 26 "avdelningar" i 48 band (av författaren kallade häften), som utkom 1895-1913.  Initiativet till utgivningen togs 1895 av bokförläggaren Hasse W. Tullberg och den ombesörjdes av läroverksadjunkten vid Norra real i Stockholm Albin Hildebrand. De olika delarna utgavs av särskilda redaktörer med specialkunskaper på det fält varom bandet handlade, Hildebrand själv redigerade de delar som berörde prästerskapet, ingenjörerna och riksdagsmännen samt generalregistret. Bokverket innehåller porträtt och biografiska data över cirka 20.600 svenska "män och kvinnor vilka under närvarande tid verka på det svenska samhällslivets alla viktigare områden och som den stora allmänheten på grund av denna deras verksamhet har intresse att lära känna". De i bokverket lämnade uppgifterna anses vara mycket noggranna och pålitliga.  År 1913 sammanställde Hildebrand ett generalregister omfattande 849 sidor, där kompletterande data lämnas om samtliga omnämnda personer. Samtidigt utgavs samtliga häften än en gång, nu samlade i 17 band, inklusive generalregistret.
 
'''Svenskt porträttgalleri''' är ett biografiskt uppslagsverk i 26 "avdelningar" i 48 band (av författaren kallade häften), som utkom 1895-1913.  Initiativet till utgivningen togs 1895 av bokförläggaren Hasse W. Tullberg och den ombesörjdes av läroverksadjunkten vid Norra real i Stockholm Albin Hildebrand. De olika delarna utgavs av särskilda redaktörer med specialkunskaper på det fält varom bandet handlade, Hildebrand själv redigerade de delar som berörde prästerskapet, ingenjörerna och riksdagsmännen samt generalregistret. Bokverket innehåller porträtt och biografiska data över cirka 20.600 svenska "män och kvinnor vilka under närvarande tid verka på det svenska samhällslivets alla viktigare områden och som den stora allmänheten på grund av denna deras verksamhet har intresse att lära känna". De i bokverket lämnade uppgifterna anses vara mycket noggranna och pålitliga.  År 1913 sammanställde Hildebrand ett generalregister omfattande 849 sidor, där kompletterande data lämnas om samtliga omnämnda personer. Samtidigt utgavs samtliga häften än en gång, nu samlade i 17 band, inklusive generalregistret.
  

Versionen från 20 januari 2011 kl. 12.04

Svenskt porträttgalleri, avdelning XXV, häfte 1,
Riksdagens första kammare

Svenskt porträttgalleri är ett biografiskt uppslagsverk i 26 "avdelningar" i 48 band (av författaren kallade häften), som utkom 1895-1913. Initiativet till utgivningen togs 1895 av bokförläggaren Hasse W. Tullberg och den ombesörjdes av läroverksadjunkten vid Norra real i Stockholm Albin Hildebrand. De olika delarna utgavs av särskilda redaktörer med specialkunskaper på det fält varom bandet handlade, Hildebrand själv redigerade de delar som berörde prästerskapet, ingenjörerna och riksdagsmännen samt generalregistret. Bokverket innehåller porträtt och biografiska data över cirka 20.600 svenska "män och kvinnor vilka under närvarande tid verka på det svenska samhällslivets alla viktigare områden och som den stora allmänheten på grund av denna deras verksamhet har intresse att lära känna". De i bokverket lämnade uppgifterna anses vara mycket noggranna och pålitliga. År 1913 sammanställde Hildebrand ett generalregister omfattande 849 sidor, där kompletterande data lämnas om samtliga omnämnda personer. Samtidigt utgavs samtliga häften än en gång, nu samlade i 17 band, inklusive generalregistret.

Innehåll

I. Kungahuset
II. Hovstaternan]
III Konungens statsråd, Högsta domstolen, Kungl. Maj:ts kansli, beskickningar, svenska och norska avlönade generalkonsuler, konsuler och vicekonsuler Digital version
IV Överrätter, kollegier och centrala ämbetsverk
V 1896 års riksdag Digital version
VI Häradshövdingar, städernas styrelser, advokater Digital version
VII:1-7 Armens officerare och civilstat
1:a häftet Digital version
2:a häftet Digital version
3:e häftet Digital version
4:e häftet Digital version
5:e häftet
6:e häftet Digital version
7:e häftet Digital version
VIII Flottans officerare och civilstat, lotsstaten, sjökrigsskolans lärare, navigationsskoleföreståndare Digital version
IX Överståthållarämbetet, länsstyrelserna, kronofogdar, häradsskrivare [1]
X:1-13 Prästerskapet
1:a häftet Digital version
2:a häftet
3:e häftet Digital version
4:e häftet Digital version
5:e häftet Digital version
6:e häftet Digital version
7:e häftet
8:e - 10:e häftet Digital version
11:e häftet
12:e häftet
13:e häftet
XI Lunds och Uppsala universitet. Karolinska institutet, Stockholms högskola, Göteborgs högskola Digital version
XII:1-4 Lärarekårerna vid högre allmänna läroverk, seminarier, enskilda läroverk
1:a häftet Digital version
2:a häftet
3:e häftet Digital version
XIII Läkare
XIV Ledamöter av akademier samt vittra och lärda samfund
XV Författare Digital version
XVI Tidningsmän
XVII Ingenjörer Digital version
XVIII Apotekare Digital version
XIX Bankmän Digital version
XX Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister Digital version
XXI Tonkonstnärer och sceniska artister Digital version
XXII Idkare av handel, industri och sjöfart i Stockholm Digital version
XXIII Sällskapet Idun Digital version
XXIV Veterinärer och tandläkare Digital version
XXV:1-2 Riksdagens första och andra kammare 1867-1904.
1:a häftet Digital version
2:a häftet Digital version
XXVI Generalregister

Källor

Wikipedia