Skillnad mellan versioner av "Svenskt biografiskt lexikon (SBL)"

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
(foto)
(komplettering)
Rad 60: Rad 60:
 
===SBL på CD-rom===
 
===SBL på CD-rom===
 
I mars 2004 blev den nya cd-rom-uppdateringen klar att distribueras, den innehåller band 1-31. Texter, fotografier och släktträd har lagrats digitalt.
 
I mars 2004 blev den nya cd-rom-uppdateringen klar att distribueras, den innehåller band 1-31. Texter, fotografier och släktträd har lagrats digitalt.
 +
 +
===SBL gratis på Internet===
 +
SBL:s databas är en ompublicering av lexikonet på Internet. Texterna i nätversionen är desamma som i det tryckta lexikonet som dock fortfarande är originalet. Internetpubliceringen och databasen är framtagna för att vara verktyg och en service till allmänhet och forskare och inte som en ersättning för det tryckta lexikonet. På grund av den scanningsprocess som artiklarna genomgått kan inte samma kvalitet garanteras i databasversionen som i de tryckta texterna. Därför rekommenderar vi att hänvisningar görs till det tryckta originalet. Korrekturläsning av Internetversionen pågår, men kommer att ta tid. Publiceringen av SBL på Internet har bland annat möjliggjorts genom medel från Riksbankens jubileumsfond.
 +
 +
* [http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx Svenskt biografiskt lexikon på Internet]
  
 
===Var finns SBL?===
 
===Var finns SBL?===

Versionen från 14 januari 2013 kl. 14.31

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) CD-omslag

SBL band XXXII
Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
Originaltitel Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
Originalspråk Svenska
Ämne Biografi
Förlag Riksarkivet - Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
Utgivningsår 1917 - 2015 (=beräknat slutår)
Sidor 25 000 sidor i 32 band hittills

Svenskt biografiskt lexikon, SBL, är ett standardverk och en rik kunskapskälla för den person- och släkthistoriskt intresserade. SBL började publiceras 1917 och har hittills utkommit i 31 band (A-S). SBL är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. Från den 1 januari 2009 ingår SBL i Riksarkivets verksamhet som en egen avdelning. SBL beräknas totalt omfatta 38 band och vara slutfört 2015.

Innehåll

Vilka kommer med?

I SBL förekommer svenskar och utlänningar som gjort betydelsefulla insatser inom samhälls- och kulturlivets alla områden. Ett absolut krav (fr o m band 11) är att vederbörande är avliden. Personer i Finland före 1809 och i provinser före deras avträdande tas med liksom till Sverige inflyttade eller utlänningar i svensk tjänst. I lexikonet samsas - sida vid sida - fältherrar, skådespelerskor, industrimän, fackföreningsledare, musiker, vetenskapsmän, präster, konstnärer, runristare, författare etc - allt under en tidsrymd av över 1000 år och i bokstavsordning. Att bedömma vilka som gjort sig förtjänta av en biografi är naturligtvis ytterst en subjektiv bedömning.

Släktartiklar

Förutom personartiklarna finns också en stor mängd artiklar som behandlar kända släkter. Till skillnad från personartiklarna skrivs dessa i regel på redaktionen. Dessa artiklar ger uppgift om släktens ursprung och om släktskapen mellan de släktmedlemmar som eventuellt behandlas i särskilda personartiklar. De ger också kortfattade biografier över dem som inte motiverar egna artiklar men ansetts värda ett mer utförligt omnämnande.

Att beakta är alltså att SBL:s släktartiklar långt ifrån innehåller någon fullständig redovisning av en släkts medlemmar. Den främsta nyttan för en släktforskare är det arbete som läggs ned på att fastställa en släkts ursprung (i regel begränsat till generationen före den person som antagit släktnamnet). Påfallande ofta korrigeras felaktigheter i den traditionella släktforskningslitteraturen (Elgenstiernas ättartavlor, Svenska släktkalendern, Örnberg etc), som många gånger - i motsats till SBL:s artiklar - inte bygger på forskningar i förstahandskällor. Av nytta är också den käll- och litteraturförteckning som avslutar varje artikel.

Personartiklar

Även personartiklarna innehåller ofta kompletteringar och korrigeringar till biografisk och genealogisk litteratur. När det gäller en persons familjedata (födelse- vigsel- och dödsdata för den biograferade och hans/hennes make/maka samt fullständigt namn och yrke på föräldrar och svärföräldrar) sammanställs dessa på redaktionen och tas i första hand fram från kyrkoboksmaterialet. Om sådant saknas konsulteras en rad andra samtida källor: likpredikningar, Riddarhusets stamtavlor, verser över enskilda, bouppteckningar, samtida brev etc.

Likaså sammanställs och kontrolleras alla data i den biograferades s.k. meritförteckning (studier, yrkeskarriär, uppdrag etc) och verkförteckning (tryckta arbeten, kompositioner etc) noggrant. Även här konsulteras arkivmaterial med högt källvärde (t ex konseljakter).

SBL på CD-rom

I mars 2004 blev den nya cd-rom-uppdateringen klar att distribueras, den innehåller band 1-31. Texter, fotografier och släktträd har lagrats digitalt.

SBL gratis på Internet

SBL:s databas är en ompublicering av lexikonet på Internet. Texterna i nätversionen är desamma som i det tryckta lexikonet som dock fortfarande är originalet. Internetpubliceringen och databasen är framtagna för att vara verktyg och en service till allmänhet och forskare och inte som en ersättning för det tryckta lexikonet. På grund av den scanningsprocess som artiklarna genomgått kan inte samma kvalitet garanteras i databasversionen som i de tryckta texterna. Därför rekommenderar vi att hänvisningar görs till det tryckta originalet. Korrekturläsning av Internetversionen pågår, men kommer att ta tid. Publiceringen av SBL på Internet har bland annat möjliggjorts genom medel från Riksbankens jubileumsfond.

Var finns SBL?

SBL finns att tillgå på de flesta större bibliotek. Man kan naturligtvis själv också prenumera på SBL och/eller köpa en komplett uppsättning av verket. SBL finns även tillgängligt på CD-skiva, såväl för PC/Windows och Mac.

Sammanfattning:

Vilken är då släktforskarens främsta nytta av SBL?

  • Att utnyttja det omfattande arbete som nedlagts på SBL med att kontrollera och ta fram faktauppgifter och som ofta lett till att felaktigheter i litteraturen korrigerats. Detta gäller såväl släktartiklar som familje- och meritdata i personartiklar.
  • Genom den käll- och litteraturförteckning som avslutar varje artikel.
  • Att CD-skivan ger möjlighet till fritextsökning på t ex släktnamn.

Externa länkar