Spanskamerikansk Släktforskning - Genealogía Hispanoamericana

Från Wiki-Rötter
Version från den 28 augusti 2012 kl. 15.57 av Jojje (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök
SpAm-Gen's logotyp

Spanskamerikansk Släktforskning - Genealogía Hispanoamericana, förkortat SpAm-Gen är en förening som bildats för att främja släktforskning i Sverige knuten till de huvudsakligen spanskspråkiga länderna i den amerikanska dubbelkontinenten. Föreningen, som är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund, bildades som ett resultat av projektet Släktforskning för invandrare år 2012 och är ännu i sin linda. SpAm-Gen tar emot alla som är intresserade av släktforskning rörande tjugotalet länder i Amerika som är spansktalande eller har betydande befolkningsmängder som har spanska som modersmål. Följande länder berörs: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay, USA och Venezuela.

SpAm-Gen under bildning våren 2012

Man kan undra över varför föreningen avser att organisera släktforskare med anknytning till ett så stort område. Men den som känner till Latinamerikas historia, inser att det är helt logiskt. Amerika erövrades av spanjorer från ett ganska begränsat område, ofta tillhörande lågadliga släkter, och ofta besläktade med varandra. Bröder och kusiner följdes åt eller splittrades under erövringen, och medlemmar i de stora spanska släkterna spreds över hela dubbelkontinenten. Som ett typiskt exempel på detta kan nämnas att Mexikos erövrare Hernán Cortés var syssling på mödernet med Inkarikets erövrare Francisco Pizarro. Dessutom är släktforskningen i de spanskamerikanska länderna i princip identisk, eftersom man från början var ett och samma administrativa område, helt styrt av den spanska kronan. Det postkoloniala upplägget av folkbokföring och andra administrativa former fungerar också ofta likadant, eftersom man efter befrielsen tog upp influenser från det postrevolutionära Frankrike.

Kontakt

Föreningen kan nås genom projektet Släktforskning för invandrare under adress:
Släktforskning för invandrare
Spanskamerikansk Släktforskning - Genealogía Hispanoamericana (förkortat SpAm-Gen)
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Telefon: 08-440 75 55 eller 070-641 60 40
E-post: j.lintrup@genealogi.se