Skaraborgs regemente

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Skaraborgs regemente.svg.png
Soldattorp nummer 550 Vagnhult, Skaraborgs Regemente, Vartofta kompani.

Skaraborgs regemente var ett svenskt infanteriregemente som verkade mellan åren 1624-1942.

Innehåll

Historik

Regementet härstammar från de fänikor som på 1500-talet sattes upp i Skaraborg. År 1613 slogs dessa fänikor samman med andra från närliggande landskapet Dalsland och Älvsborgs län och omorganiserades av Gustav II Adolf till Västergötlands storregemente där åtta av totalt 25 kompanier rekryterades från Skaraborg län. Västergötlands storregemente bestod av tre fältregementen där Skaraborgs regemente var ett. Någon gång mellan 1621 och 1624 splittrades storregementet till tre mindre regementen där Skaraborgs regemente var ett.

Skaraborgs regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som finns nämnda i 1634 års regeringsform. Regementets första befälhavare var Bengt Pilefelt. Man fick beteckningen I 9 (Infanteriregemente 9) år 1816. Från 1696 övades regementet på Axevalla hed mellan Skara och Skövde innan det år 1913 flyttade in i kaserner i Skövde.

I samband med att Göta livgarde (I 2) avvecklades den 30 september 1939 erhöll Skaraborgs regemente samma år en pansarbataljon från Göta livgarde. Skaraborgs regemente kom senare genom försvarsbeslutet 1942 att omorganiserades 1942 till Skaraborgs pansarregemente (P 4), och överfördes till det nybildade truppslaget pansartrupperna.

Regementsbeskrivning

Här kan man beskriva regementet.

Regementet bestog av 8 kompanier:

En rad gamla indelta soldater från Skaraborgs regemente i början på 1900-talet klädda i 1910 års grå uniformsmodell. Indelningsverket var då skrotat, men de gamla kontrakterade knektarna kvarstod som indelta soldater långt in på 1900-talet.

Digitalt material

Tryckt litteratur

  • Bensow, Einar: Kungl. Skaraborgs regementes historia. 1, Fänikor och regementen i Västergötland 1543-1631, Göteborg 1931.
  • Bensow, Einar: Kungl. Skaraborgs regementes historia. 2, Från Breitenfeld till Fredrikshald 1631-1718, Göteborg 1944.
  • Bensow, Einar: Kungl. Skaraborgs regementes historia. 3, Från Karl XII:s död till regementets omorganisation 1942, K. Skarab. pansarreg. Skövde 1956.
  • Rolf Alnefelt: Den indelta armén i Vartofta härad, Västerås 1985. Hemman ingående i indelningar, rotar och rusthåll; ändringar i rotarnas sammansättning; hemmansräntor anslagna till indelningar och rusthåll; personer samt boställen, rotar och rusthåll.
  • Lennart Larsson: Kungl Skaraborgs regementes underofficerare, Skaraborgs Regementes Kamratförening, Skövde 2011, Boken har detaljerade biografiska uppgifter om ca 1.000 underofficerare vid Skaraborgs regemente från 1600-talets slut till 1942.

Arkivalier

Militära arkivalier
Övriga arkivalier
  • Här kan man nämna övriga arkivalier.

Register & avskrifter

  • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter

Föreningar

Skaraborgs regementes kamratförening

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning.

Länkar

Garnisonsmuseet i Skövde

Centrala soldatregistret

Fotnoter