Sekretessgräns

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Sekretessgränsen är en för släktforskare allmänt känd gräns för när sekretess inträder när det gäller folkbokföringshandlingar. Detta regleras genom Offentlighets- och sekretesslagen. Generellt sett gäller en 70-årsgräns för utelämnande av handling i t.ex. kyrkbok, men man brukar säga att det endast gäller för uppgifter om enskilda personliga förhållanden. Till sådana förhållanden räknas inte allmänna uppgifter som t.ex. namn, adress, födelsedatum, födelseort, släktskap, etc. Så därför kan man begära att få titta på yngre handlingar på själva arkiven, och därför är databaser som Sveriges dödbok och Sveriges befolkning tillåtna att publicera. 70-årsgränsen tillämpas emellertid alltid på material som lämnas ut från arkiven, t.ex. mikrofilmat eller digitalt material.

Tillämpning av sekretessgränser på Internet

Riksarkivarien har beslutat att följande tidsgränser ska gälla för publicering av uppgifter om folkbokföring m.m. på Riksarkivets hemsida:

  • Död- och begravningsböcker publiceras efter 70 år
  • Flyttningslängder, konfirmationsböcker publiceras t.o.m. år 1980
  • Lysnings- och vigselböcker publiceras t.o.m. år 1980. I de fall handlingarna innehåller uppgifter om sterilisering eller liknande gäller en 85-årsgräns.
  • Födelse- och dopböcker, församlingsböcker (inkl. från fängelser och böcker över obefintliga) publiceras efter 85 år. Innehåller en annan handling uppgifter som normalt hör till en församlingsbok, ska handlingen följa samma tidsgräns som en församlingsbok.
  • SCB-materialet (redovisningar till SCB från kyrkan) publiceras efter 70 år (den senaste anteckningen i volymen bestämmer tidsgränsen)
  • Konsulatarkiv publiceras efter 70 år (den senaste anteckningen i volymen bestämmer tidsgränsen)
  • Gränserna 70 respektive 85 år innebär att ett nytt år släpps vid varje årsskifte.
  • Gränsen år 1980 är fast och bör omprövas efter en femårsperiod.

Personuppgifter betyder i första hand namn och personnummer.

Mer detaljerad information: