Riksarkivets Beståndsöversikt

Från Wiki-Rötter
Version från den 25 januari 2011 kl. 10.59 av Jojje (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Riksarkivets beståndsöversikt är en serie skrifter som beskriver det material som finns i Riksarkivets samlingar. I översikten finns även hänvisningar till andra arkiv med liknande materia och till relevant litteratur.

Medeltiden; medeltida brev och räkenskaper, Kungl. Maj:ts kansli, utrikesförvaltningen m.m. - den centrala statledningens arkiv från Gustav Vasas kansli till statsdepartementen.
Riksdagen och dess verk - arkiven från ständertiden till tvåkammarriksdagen; dessutom Riksbanken, Riksgäldskontoret, riksdagens ombudsmän och allmänna kyrkomötet.
Kommittéarkiv - arkiven från över 5.000 av regeringen tillsatta kommittéer och kommissioner, från 1600-talets början till nutid.
Kammararkivet - arkiven från den centrala finansförvaltningen, från Gustav Vasas tid och framöver; Slottsarkivet med hovets och de kungliga slottens arkiv.
Centrala civila myndigheter och domstolar; Internationella organ av myndighetskaraktär - statliga myndigheters arkiv från 1600-talets kollegier till dagens verk.
Särskilda bestånd och allmänna forskningshjälpmedel
Supplement och generalregister
  • Del 8 (Enskilda arkiv - personarkiv, godsarkiv, företags- och föreningsarkiv m.m.)
Band 1–3 presenterar alla person-, släkt- och gårdsarkiv som lämnats till Riksarkivet t.o.m. 2002.
8:1, utkom 2006, (ISBN 91-88366-73-1)
8:2, utkom 2006, (ISBN 91-88366-74-X)
8:3, utkom 2006, (ISBN 91-88366-75-8)

Källor