Ointroducerad adel

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Ointroducerad adels kalender

Som ointroducerad adel benämns svenska släkter som erhållit svenskt adelsbrev av monarken men som inte introducerats samt inflyttade adelsätter som fått svenskt medborgarskap men inte introducerats. Begreppet innefattar även adliga släkter av svenskt ursprung vilka har förvärvat utländskt adelskap men som ännu är bosatta i Sverige.

Den till Sverige inflyttade ointroducerade adeln har aldrig automatiskt haft privilegier eller befogenheter i likhet med den svenska adeln utan endast de rättigheter och skyldigheter som tillkommer alla svenska medborgare. Många av de ointroducerade adelsätterna är medlemmar i Ointroducerad Adels Förening som ger ut Ointroducerad Adels Kalender (KOAF).

Se även

Externa källor