Nomago

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Nomago

Nomago är en databas som innehåller litteraturreferenser till mer än 110 000 personer som förekommit i någon av de många olika varianter av "porträttgalleri"-böcker som var vanligt förekommande under första halvan av 1900-talet. Databasen lanserades i November 2011 av Jonas Magnusson. Databasen drivs helt ideellt och är gratis att använda.

Namnet Nomago är en kombination av de båda latinska orden Nomine (namn) och Imago (bild).

Vad hittar du i Nomago?

Nomago innehåller som nämnts här ovan referenser till böcker där man kan finna uppgifter om den sökte. Man kan alltså inte hitta de biografiska uppgifterna eller porträttbilder i Nomago. Till varje bok finns det information och sökhjälp för att låna boken på bibliotek eller att köpa den. Finns boken tillgänglig i digital form på Internet finns länk till dessa. Dessutom finns det i vissa fall uppgifter om vilka föreningar som har den i sina samlingar och som kan vara behjälpliga med informationssökning.

Eftersom materialet bygger på människor som är fotograferade är förekommande personer som tidigast födda i början på 1800-talet och på grund av PUL som senast födda för ca 100 år sedan.

Inläsning/OCR

Majoriteten av det inlästa materialet i Nomago har lästs in med hjälp av en skanner och ett OCR-program. OCR står för Optical character recognition och innebär att datorn automatiskt läser och tolkar text i ett dokument. Visst material är digitaliserat av andra aktörer såsom Google Books och Projekt Runeberg. Några enstaka böcker har lästs in med en skannerpenna, vilket är en pennliknande liten handskanner som kan läsa in kortare textsnuttar.

En nästan avgörande faktor ifall en bok har varit lämplig eller inte för inläsning är ifall de har haft ett personregister. Det är stor skillnad på att processa några få registersidor jämfört med att extrahera ut uppgifter på ett flertal ställen på var och en av alla bokens sidor.

Böcker som ingår i Nomago

Svenskt porträttgalleri

 • Svenskt porträttgalleri 3, 1899
 • Svenskt porträttgalleri 4, 1900
 • Svenskt porträttgalleri 5, 1896
 • Svenskt porträttgalleri 6, 1903
 • Svenskt porträttgalleri 7 H. 1, 1896
 • Svenskt porträttgalleri 7 H. 2, 1904
 • Svenskt porträttgalleri 7 H. 3, 1898
 • Svenskt porträttgalleri 7 H. 4, 1902
 • Svenskt porträttgalleri 7 H. 5, 1897
 • Svenskt porträttgalleri 7 H. 6, 1901
 • Svenskt porträttgalleri 7 H. 7, 1908
 • Svenskt porträttgalleri 8, 1902
 • Svenskt porträttgalleri 9, 1908
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 1, 1901
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 2, 1902
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 3, 1897
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 4, 1906
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 5, 1899
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 6, 1900
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 7, 1897
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 8, 1907
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 9, 1907
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 10, 1907
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 11, 1909
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 12, 1909
 • Svenskt porträttgalleri 10 H. 13, 1909
 • Svenskt porträttgalleri 11, 1896
 • Svenskt porträttgalleri 12 H. 1, 1891
 • Svenskt porträttgalleri 12 H. 2, 1901
 • Svenskt porträttgalleri 12 H. 3, 1906
 • Svenskt porträttgalleri 12 H. 4, 1909
 • Svenskt porträttgalleri 14, 1904
 • Svenskt porträttgalleri 19, 1903
 • Svenskt porträttgalleri 25 1, 1904
 • Svenskt porträttgalleri 25 2, 1905


Porträttgalleri (Skånetryckeriets förlag)

 • Porträttgalleri från Blekinge län, 1932
 • Porträttgalleri från Gästrikland, 1935
 • Porträttgalleri från Halland, 1939
 • Porträttgalleri från Hälsingland, 1936
 • Porträttgalleri från Kristiandstads län, 1931
 • Porträttgalleri från Malmöhus län, 1930
 • Porträttgalleri från Norrbottens län, 1937
 • Porträttgalleri från Närke, 1939
 • Porträttgalleri från Skaraborgs län, 1933
 • Porträttgalleri från Småland, 1932
 • Porträttgalleri från Västmanland 1934
 • Porträttgalleri från Älvsborgs län, 1938
 • Porträttgalleri från Östergötland, 1937


Studentmatriklar

 • Blekingska Nationen 1900-1908
 • Lunds Nation 1908-1914
 • Sveriges Studenter 1900-1935
 • Uppsala Enskilda Läroverk 1901-1960


Yrkesmatriklar

 • Läroverkskollegierna, 1923
 • Porträttmatrikel över Sveriges stadsfiskaler, 1933
 • Svensk apotekarekalender 1923
 • Svensk apotekarekalender 1932
 • Stockholms Borgerskap, 1929
 • Svenska folkskolans ledning i ord och bild, 1942
 • Svenska Jägmästare, 1928
 • Svenskt biograf- och filmfolk i ord och bild, 1940
 • Svenskt skrädderi i ord och bild, 1943
 • Svenskt Telegrafgalleri, 1911
 • Sveriges servitriser, 1942


Övrigt

 • 1896 års män i ord och bild, 1946
 • Biografiskt album för svenska missionsförbundet, 1928
 • Dalarna i porträtt och bild, 1925
 • Gävle, Ett bildgalleri, 1924
 • Jämtlands län i porträtt och bild, 1937
 • Kronobergs län porträttgalleri, 1928
 • Stockholms län i porträtt och bild, 1936
 • Uppländskt porträttgalleri, 1928
 • Uppsala län i porträtt och bild, 1939
 • Värmländska kvinnor, 1934
 • Värmländskt porträttgalleri, 1926
 • Västerbottens län i porträtt och bild, 1927
 • Västmanlands län i porträtt och bild, 1930
 • Örebro län i porträtt och bild, 1934
 • Östergötlands län i porträtt och bild, 1932

Externa länkar