Skillnad mellan versioner av "Mellby (F)"

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
(Externa länkar)
m (Externa länkar)
Rad 77: Rad 77:
  
 
==Externa länkar==
 
==Externa länkar==
* [http://edshult.eu/emigration/Emigranter.htm [Emigration från Mellby]]
+
* [Emigration från Mellby http://edshult.eu/emigration/Emigranter.htm]
  
 
==Fotnoter==
 
==Fotnoter==

Versionen från 8 november 2010 kl. 22.43

Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.

Mellby

Mellby är en socken på Småländska höglandet i Jönköpings län, belägen mellan tätorterna Eksjö och Vetlanda. Socknen omtalas redan på 1200-talet och existerar än idag som självständig församling, medan landskommunen inlemmades i Höreda landskommun 1952 och senare i Eksjö kommun 1971.

Historik

Mellby nämns i historiska källor som en församling första gången 1291. Dendrokronologisk datering av kyrkan gör gällande att tallvirke i remstycken och takstolar avverkats ca 1290 (vissa takstolar innehåller även virke avverkat på 1340-talet, troligen med anledning av en förstärkning av kyrkans tak). Några inventarier med äldre datering än senmedeltid finns inte. Socknens namn som går tillbaka på kyrkbyn (mythalby 1291), ungefär "gården eller byn mellan", syftar på läget mellan Norrby och Söraby. Vid Norrby, Mellby och Söraby finns eller har funnits gravfält från järnåldern. Runstenar finns eller har troligen funnits vid Mellby, Söraby, Värneslätt och Ämmingarp. Sockennamnet har även skrivits Melby, Medalby och Medelby. Namnet på postkontoret var hela tiden Medalby.

Sockenbeskrivning

Mellby socken ligger i Södra Vedbo härad och har allt sedan medeltiden hört till Linköpings stift. Socknen följer sjön Solgens sydvästra sida och har den mindre sjön Bodasjön i väster. I söder löper häradsgränsen och i äldre tid även gränsen mellan folklanden Vedbo och Njudung. Från Solgen rinner Solgenån, ett biflöde till Emån som även går under namnet Skedeån, genom socknen söderut. Ån passerar socknens enda samhälle Värne, en gammal kvarnplats. Socknen gränsar till Höreda, Hult, Edshult, Skede och Vetlanda socknar. Som gränssocken utgörs arealerna av förhållandevis stora mängder skog, berg och mosse och socknen karaktäriseras till stora delar (framför allt i öster) av kolonisationsbyggd från medeltid eller yngsta järnålder, där de äldsta odlingsområdena har funnits i nordväst. Socknen har haft ganska liten inverkan från adeln och endast en sätesgård finns belagd i socknen från slutet av medeltiden, Norrby (1487). Kyrkbyn som ligger intill Solgens strand, är riksintresse för kulturmiljövården med en från medeltiden ganska oförändrad kyrka, fattigstuga, sockenstuga och kyrkstallar liksom i utkanten av byn gravfält och den gamla offerkällan "Frös källa".

Geografiska platser

Socknens gårdar har i äldre tid endast undantagsvis varit samlade i byar. Med undantag av kyrkbyn har byarna inte omfattat mer än två gårdar. Hemmansklyvningen har dock senare gjord det vanligt med exempelvis "fjärdingsbönder". De äldre jordbruksenheterna är: Björkeryd (Baggamåla); Björnskog; Björnåsa; Boaryd; Boda; Dämparp; Gastorp; Glinghester; Gyamossa; Gåsarp; Hammar; Hylte; Högarp; Kungstorp; Kättarp; Mellby: Södergården, Hagagården (Backegården), Mellangården och Norrgården (Klockaregården); Mossekulla; Mosstorp; Mölarp; Norrby; Prästtorp; Rot; Saxamåla; Sjöakull; Skogsäng; Slätte; Söraby: Södergård och Norrgården; Ustorp: Södergården och Lillegården (Norrgården); Värne kvarn; Värneslätt; Älmesås; Ämmingarp; Äspefall; Äspenäs; Ödegärde och Ödesås. Därtill kommer några utjordar som väl bör ses som ödegårdar: Djurstorp under Söraby, Kerstinstorp (Kärringstorp) under Ustorp, Sörarp under Högarp och Ängestorp under Värneslätt. I det medeltida materialet nämns (1379) även ett Butolfs bodha (troligen identiskt med Boda) liksom (1454) en gård "Rot och Æspabærgh", där den senare troligen redan vid denna tid uppfattades som en utjord under Rot.

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: (medeltid) Mellby pastorat
(efterreformatorisk tid) Höreda pastorat
Kontrakt: 1615-1942 Södra Vedbo kontrakt
1943-? Ydre och Södra Vedbo kontrakt
(idag) Vedbo och Ydre kontrakt
Kyrklig samfällighet: Höreda pastorats kyrkliga samfällighet
Stift: Linköpings stift
Fögderi: 1720-1945 Norra och Södra Vedbo fögderi
1946- Eksjö fögderi
Län: 1634-1639 Jönköpings och Kronobergs län
1639-1654 Jönköpigns län
1654-1658 Jönköpings och Kronobergs län
1658-1669 Jönköpings län
1669-1674 Jönköpings och Kronobergs län
1674-1679 Jönköpings län
1679-1680 Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län (Smålands län)
1680-1687 Jönköpings och Kronobergs län
1687- Jönköpings län
Härad: Södra Vedbo härad
Tingslag: 1799-1948 Södra Vedbo härads tingslag
1948-1970 Norra och Södra Vedbo häraders tingslag
Domsaga: -(1439..1451) Vedbo domsaga
(1439..1451)-1570 Södra Vedbo härads domsaga
1570-1618 Norra och Södra Vedbo häraders domsaga
1618-1653 Södra Vedbo domsaga
1653-1680 Norra och Södra Vedbo häraders domsaga
1680-1798 Norra och Södra Vedbo samt Vista häraders domsaga
1799-1970 Norra och Södra Vedbo häraders domsaga
Kommun: 1863-1951 Mellby kommun
1952-1970 Höreda kommun
1971- Eksjö kommun
Landskap: Småland
Militär indelning (infanteri): 1686- Kalmar regemente, Vedbo härads kompani
Militär indelning (kavalleri): 1695-1792 Smålands kavalleriregemente, Vetlanda kompani
1792-1802 Smålands lätta kavalleriregemente, Vetlanda kompani
1802-1808 Smålands lätta dragonregemente, Vetlanda kompani
1808-1822 Smålands dragonregemente, Vetlanda kompani
1822-1833 Smålands husarregemente, Vetlanda kompani
1833- Smålands husarregemente, Vetlanda skvadron

Digitalt material

  • Här anges digitalt material som finns tillgängligt som t ex publicerade CD/DVD-skivor, databaser, digitaliserad arkiv och liknande. Namnge dem och skapa en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Tryckt litteratur

  • Här anges tryckt litteratur med en intern länk för Wiki-Rötter.

Arkivalier

Kyrkoarkivalier
  • Här kan man nämna befintliga kyrkoarkivalier.
Juridiska arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga militära arkivalier.
Övriga arkivalier
  • Här kan man nämna övriga arkivalier.

Lokala arkiv

  • Här kan man nämna lokala arkiv med en intern länk för Wiki-Rötter.

Register & avskrifter

  • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter med en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Föreningar

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Externa länkar

Fotnoter