Matrikel

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Matrikel är en förteckning över nuvarande medlemmar i en förening eller institution av något slag. Termen "matrikel" är från senlatinets matricula, offentligt register eller rulla, en diminutivform av det klassiska latinets matrix, med samma betydelse.

En matrikel avgränsas från biografiska lexikon, som Svenskt biografiskt lexikon och Vem är det, men också från herdaminnen, genom att dels omfatta endast medlemmar av en speciell förening eller institution, dels förteckna endast levande personer (undantag förekommer).

Matriklar finns över ledamöter av vetenskapliga eller vittra samfund eller akademier, över inskrivna studenter vid universitet, studentnation eller läroverk, över olika yrkesutövare, men även över medlemmar i olika privata sällskap.

En matrikel kan vara handskriven, tryckt eller digital, och utgöra allt från enkla namnlistor till fullödiga biografier. De grundligaste svenska matriklar som tryckts är de som förtecknar läkare, präster och universitetspersonal.

Matriklars användning

En matrikels omedelbara syfte är att underrätta om vilka som är medlemmar av en förening eller institution. Men matrikeln är därtill ett oundgängligt hjälpmedel vid all forskning med personhistorisk inriktning och inte minst vid släktforskning. I väl utförda matriklar ges uppgifter om när och var en person föddes och avled, när personen blev medlem av föreningen eller institutionen, personens studier och yrkeskarriär, familjeförhållanden (föräldrar, giftermål, barn), samt litterära produktion.

Se även

Skola/Universitet

Uppsala universitets matrikel

Yrkeskår

Här kan man komplettera med information om matriklar för särskilda yrkeskårer.

Näringsliv

Här kan man komplettera med information om matriklar för till exempel företag.

Folkrörelse

Här kan man komplettera med information om matriklar för föreningar och sammanslutningar.

Källor

Wikipedia