Lunds stifts herdaminne

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Lunds stifts herdaminne är en serie publikationer som redogör för personhistoriska uppgifter om prästerna i Lunds stift.

Förteckning över utgivna herdaminnen

Serie I

Del 1 (Biskopar. Torna härad. Bara härad.)
S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt, 1. 1854. 422 sidor.
Digital version hos Google Books
Del 2 (Oxie härad. Skytts härad. Wemmenhögs härad. Öjunits och Herrestads härad.)
S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt, 2. 1855. 360 sidor.
Del 3 (Frosta härad. Färs härad. Onsjö härad. Harjagers härad. Rönnebergs härad. Luggude härad.)
S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt, 3. 1856. 457 sidor.
Del 4 (Albo och Jerrestads härader. Ingelstads härad. Södra Åsbo härad. Norra Åsbo härad. Bjära härad. Westra Göinge härad. Östra Göinge härad.)
S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt, 4. 1857. 447 sidor.
Del 5 (Willands härad. Gärs härad. Östra härad. Medelstads härad. Listers och Bräkne härad. Amiralitetet i Carlskrona. Det obefordrade presterskapet i Lunds stift.)
S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt, 5. 1858. 559 sidor.
Digital version hos Google Books

Serie II

Del 1 Biskop och domkapitel.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 1. Utg. av Ingmar Brohed. 1980. 683 sidor.
Del 2 Oxie kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 2. 1948. 458 sidor.
Del 3 Skytts och Vemmenhögs kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 3. 1951. 614 sidor.
Del 4 Torna kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 4. 1952. 518 sidor.
Del 5 Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 5. 1954. 613 sidor.
Del 6 Frosta och Färs kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 6. 1957. 584 sidor.
Del 7 Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 7. 1959. 659 sidor.
Del 8 Luggude kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 8. 1961. 522 sidor.
Register.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Person- och församlingsregister till ser. II:2-8 utarbetade av Gunnar Bergström. 1962. 86

sidor.

Del 9 Albo och Järrestads samt Ingelstads kontrakt. Österlens kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 9. 1963. 602 sidor.
Del 10 Åsbo och Bjäre kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 10. Utg. av Ingmar Brohed. 1985. 615 sidor.
Del 11 Västra och Östra Göinge kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 11. Utg. av Owe Samuelsson. 2001. 671 sidor.
Del 12 Villands och Gärds kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 12. Utg. av Owe Samuelsson. 2004. 649 sidor.
Del 13 A Östra och Medelstads kontrakt.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 13A. Utg. av Owe Samuelsson. 2006. 560 sidor.
Del 13 B Listers och Bräkne kontrakt jämte tillägg.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 13B. Utg. av Owe Samuelsson. 2006. 595 sidor.
Del 14 De obefordrade prästerna.
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 14. Utg. av Barbro Edlund. 1991, 591 sidor.

Källor

Wikipedia