Lönskaläge

Från Wiki-Rötter
Version från den 26 september 2010 kl. 11.02 av Jojje (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Hor är en äldre benämning på utomäktenskapligt sexuellt umgänge (och är i denna bemärkelse således inte relaterat till prostitution).

Följande grader av hor fanns sedan den karolinska tiden:

  1. Lönskaläge, där ingendera parten var gift.
  2. Enkelt hor, där ena parten redan var gift med någon annan.
  3. Dubbelt hor, där båda parterna redan var gifta med någon annan

Lönskaläge var då ett brudpar haft sexuellt umgänge före giftermålet, och bötessatsen var då i allmänhet lägre än för hor. Om umgänget varit okänt vid tidpunkten för äktenskapet och brudkrona använts utdömdes dock även böter för "kronebrott" (dessa hanterades dock av sockenstämman och inte häradsrätten).

Under äldre tid var dubbelt hor belagt med dödsstraff. Beviskraven var emellertid mycket höga, och straff utmättes därför ytterst sällan enligt lagens skrivning. Åtal för lönskaläge förekom i princip bara då detta resulterat i graviditet, eftersom det i många fall annars var svårt att bevisa. Staffet var böter, men i de fall pengar saknades kunde spöstraff utdömas. Före 1734 var det dödstraff vid tredje resan lönskaläge. Genom 1734 års lag blev straffet vanligen böter eller spöstraff för hor.

Lönskaläge avkriminaliserades genom 1864 års strafflag. Straffet för hor blev samtidigt i de flesta fall böter, och dessutom infördes huvudregeln att den bedragna maken eller makan var tvungen att anmäla händelsen för att det skulle gå till åtal. Hor avkriminaliserades först 1937, även om lagstiftningen då sedan länge inte tillämpats.