Karlstads stifts herdaminne

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
  • J. Hammarin, Carlstads stifts herdaminne 1-3, 1846-1849.
  • Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. 1. Superintendenter och biskopar, domprostar, domkapitel m.m.. 1975. 266 sidor.
  • Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. 2. Domprosteriet. Älvdals kontrakt. Visnums kontrakt. 1965. 388 sidor.
  • Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. 3. Nyeds kontrakt. Fryksdals kontrakt. Jösse kontrakt. 1968. 423 sidor.
  • Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. 4. Nordmarks kontrakt. Gillbergs kontrakt. Nors kontrakt. 1970. 355 sidor.
  • Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. 5. Norra Dals kontrakt. Södra Dals kontrakt. Västra Dals kontrakt. 1973. 463 sidor.
  • Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. Person-och församlingsregister, utarb. av Gunnar Bergström, 1976. 83 sidor.
  • Harry Nyberg, Karlstads stifts herdminne från medeltiden till våra dagar. 6. Perioden 1960–1999. 2007. 668 sidor.