Kalmar stifts herdaminne

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
  • Nils Isak Löfgren, Tjenstemän wid Församlingarne och Lärowerken uti Kalmar stift, från äldre till närvarande tider. Biografiska Anteckningar, efter Prostarne Frigelii, Löfmans och Fornanders Samlingar ordnade, utarbetade samt med tillägg försedde och utgifne. 1. Stiftsstyrelsen. Gymnasii och Skole-Lärare i Kalmar. 1836. 226 sidor.
  • Nils Isak Löfgren, Tjenstemän wid Församlingarne och Lärowerken uti Kalmar stift, från äldre till närvarande tider. Biografiska Anteckningar, efter Prostarne Frigelii, Löfmans och Fornanders Samlingar ordnade, utarbetade samt med tillägg försedde och utgifne. 2. Ordinarie Presterskapet uti Kalmar Stad och Stiftets Smålandsdel. 1839. 540 sidor.
  • Abraham Ahlqvist, Tjenstemän wid Församlingarne och Lärowerken uti Kalmar stift, från äldre till närvarande tider. Biografiska Anteckningar, efter Prostarne Frigelii, Löfmans och Fornanders Samlingar ordnade, utarbetade samt med tillägg försedde och utgifne. 3. Ordinarie Presterskapet på Öland; Extra-ordinarie Tjenstemän uti Stiftet. Befordrade utom Stiftet. 1841, Sid 543-824.
  • Pehr Sjöbring, Tjenstemän wid församlingarne och lärowerken uti Kalmar stift (Clerus Calmariensis). Fortsättning från 1841 till närvarande tid ombesörjd af stiftets biskop. 1885.
  • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar. 1. Biskopar, domprostar, kapitulares, e.o. prästmän, krigspräster m.fl. 1951. 326 sidor.
  • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar. 2. Norra Möre, Stranda och Handbörd. 1947. 386 sidor.
  • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar.3. Södra Möre kontrakt. 1948. 399 sidor.
  • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar. 4. Öland. 1951. 543 sidor.
  • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar. 5. Supplement. Tillägg och rättelser. Personregister. Utg. av Oloph Bexell. (Växjö stiftshistoriska sällskap. Skrifter 2.)1980. 210 sidor.