Källhänvisning

Från Wiki-Rötter
Version från den 13 mars 2011 kl. 00.59 av Cognatus (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

En källhänvisning är en referens till källan, skriftlig såväl som muntlig, för ett påstående. För att forskaren i efterhand ska kunna kontrollera vad som gjorts, respektive återstår att göra, inom ett visst område behöver källan som man använt sig av dokumenteras genom en så kallad källhänvisning. En sådan kan vara enkel eller grundlig, men att källor som använts dokumenteras underlättar framtida kontroller av den forskning som gjorts. Detta gäller också då forskningen publiceras.


Varför är det så viktigt med källhänvisningar?

Källhänvisningar kan liknas vid det snöre en speleolog lämnar efter sig när han utforskar grottor. Då kan var och en som följer den väg han tagit in i grottan, dels hitta fram och dels avgöra om vägen han tagit varit den bästa. För grottforskarens del kan han också följa snöret ut ur blindgångar, för att söka andra vägar in i grottan.

En källhänvisning behöver inte vara något märkvärdigt. Man anger bara varifrån man fått uppgiften. Har gamla faster Birgitta berättat en händelse som inträffade för längesedan, skriver man bara "Källa: Faster Birgitta, muntligt den 4 mars 2011." Svårare än så är det inte. Vill man så kan man standardisera källhänvisningarna så att andra förstår dem bättre. Detta kan man göra genom att följa den norm som gäller för de vanligaste dokumenten, t.ex. Vallerstad (E) C:3, s.539/452 (En notering i Vallerstads födelsebok som beskriver några sällsamma händelser i socknen.)


Litteratur

Se också