Hovkonsistoriets herdaminne

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Hovkonsistoriet (latin: consistorium aulicum) är det organ som fullgör domkapitlets uppgifter gentemot Hovförsamlingen. Det anses ha upprättats den 20 december 1662 genom den av regeringen utfärdade "Ordning, varefter överhovpredikanten och hovpredikanten skulle rätta sig". Till 1927 låg även i Stockholms militärförsamlingar under hovkonsistoriet.

  • A. Westén, Svenska kongl. hofclereciets historia, 1-2. 1799-1814.
  • C.E. Wenström, Svenska kongl. hofclereciets historia ifrån 1800-1850, 1850.