Hjälpsidor:Skapa artikel om församling

Från Wiki-Rötter
Version från den 25 oktober 2010 kl. 15.10 av Cognatus (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Här på Wiki-Rötter kommer det med stor sannolikhet att skrivas en hel del om olika församlingar runt om i Sverige. För att dessa artiklar skall få ett någorlunda gemensamt utseende och upplägg, och på så vis underlätta för läsarna att hitta information, har det tagits fram en mall för detta ändamål. Denna hjälpsida skall beskriva hur man går till väga för att använda denna mall.

För att skapa en tom artikel med de rubriker som mallen innehåller gör man så här:

  1. Skapa en ny artikel och döp den till församlingens namn med stor bokstav, följt av länsbokstaven inom parentes, till exempel "Vänge (C)".
  2. I editeringsrutan skriver man sedan nedanstående:

    {{subst:mall:församling}}

    Denna textsträng skapar mallen med de i förväg inlagda rubrikerna på sidan. Därefter måste man spara sidan genom att använda knappen under editeringsrutan. När detta är gjort ska man kunna se information om att sidan skapats i listan över Nya sidor.
  3. Därefter kan man börja lägga till och formatera lämplig information på sidan. Antingen kan man välja att aktivera redigering av hela artikeln genom att klicka på redigera i artikelns överliggande list. Eller så väljer man något av de enskilda avsnitten genom att klicka på redigera i högerkanten av en rubrik.

    Överst i artikeln finns en i förväg inlagd informationstext. Den tar man bort genom att radera nedanstående