Hälsingtuna (X)

Från Wiki-Rötter
Version från den 2 april 2011 kl. 15.11 av Jets67 (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök
Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.


Hälsingtuna socken ingick i Bergsjö och Forsa tingslag och ligger nu i Hudiksvalls kommun i Hälsingland i Gävleborgs län. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hälsingtuna församling och för de borgerliga frågorna bildades Hälsingtuna landskommun. Landskommunen inkorporerade 1952 Rogsta landskommun för att sedan 1965 inkorporeras i Hudiksvalls stad och ingår sedan 1971 i Hudiksvalls kommun. Församlingen uppgick 2010 i Hälsingtuna-Rogsta församling.

Socknens landareal är 128 kvadratkilometer, och år 2000 fanns här 5 816 invånare.

Innehåll

Socken-/Församlingsbeskrivning

Hälsingtuna socken avgränsas i sydväst på en sträcka av cirka 6 kilometer av Forsa socken. I väster ligger Högs socken och i nordväst avgränsas socknen av Ilsbo socken i Nordanstigs kommun. I nordost och i öster avgränsas Hälsingtuna socken av Rogsta socken. Denna gräns går från Allmänningsberget i norr och så småningom ut i fjärden öster om Gackerön. Den löper därefter mot sydost i vattnet mellan Gackerön respektive Tunaolmen och Hornslandet, som ligger i nordost (inom Rogsta socken). I söder gränsar Hälsingtuna socken till Idenors socken.

Historik

Prosten Broman (Glysisvallur III:318) berättar att Tuna i början av 1700-talet bestod av 52 mantal. Den bästa åkerjorden fanns i Tunbyn, Slasta, Råå och i Silja. Sämst var jorden i Mo, Tolsta och Lingarö. Folkmängden totalt var ca 800 personer i socknen. Näst åkerbruk sysslade man med ved och trävirke till Hudiksvall samt fiskerier i havssjön. Dessutom fanns det tegelslagerier som klarade av att producera 800 000 st per år, Linspinning och vävande ca 8000 alnar per år samt smör och mjölk av 720 st kor.

Geografiska platser

Björke, Fiskeby, Hälsätter, Finflo, Fläsbro, Fors, Halsta, Hamre, Hede, Hudik, Hållsta, Håsta, Hällby, Knösta, Myra, Måsta, Lingarö, Masbo, Mo, Narsta, Näset, Risberg, Sanna, Silja, Smälsk, Skogsta, Slasta, Slasta, Söderrå, Tolsta, Tunbyn, Ullsäter, Ulvsta, Vallen, Västerrå, Vi, Silja Nordanå, Silja Storgården, Silja Slätte, Silja Österby, Silja Sunnanå, Silja Vessel Västersilja, Skogsta, Ulvsta, Östanbräck

Fram till år 1610 tillhörde även byarna Malsta, Bästdal, Frölland, Via och Bryttje i Rogsta socken till Hälsingtuna. Byarna flyttades då över enligt beslut av Karl IX.

Om Prästgården och Hälsingtuna kyrka [1].

Hos Ortnamnsarkivet i Uppsala finner du olika geografiska platser omnämnda för Hälsingtuna [2].

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: Tidsperiod/Namn för Pastorat
Kontrakt: Tidsperiod/Namn för Kontrakt
Kyrklig samfällighet: Tidsperiod/Namn för Kyrklig samfällighet
Stift: Tidsperiod/Namn för Stift
Fögderi: Tidsperiod/Namn för Fögderi
Länsmansdistrikt: Tidsperiod/Namn för Länsmansdistrikt
Landsfiskalsdistrikt: Tidsperiod/Namn för Landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Tidsperiod/Namn för Polisdistrikt
Åklagardistrikt: Tidsperiod/Namn för Åklagardistrikt
Kronofogdedistrikt: Tidsperiod/Namn för Kronofogdedistrikt
Län: Tidsperiod/Namn för Län
Härad: Tidsperiod/Namn för Härad
Tingslag: Tidsperiod/Namn för Tingslag
Domsaga: Tidsperiod/Namn för Domsaga
Kommun: Tidsperiod/Namn för Kommun
Landskap: Tidsperiod/Namn för Landskap
Militär indelning: Tidsperiod/Namn för Militär indelning

Digitalt material

  • Sveriges dödbok
  • Sveriges befolkning
  • Här anges digitalt material som finns tillgängligt som t ex publicerade CD/DVD-skivor, databaser, digitaliserad arkiv och liknande. Namnge dem och skapa en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Tryckt litteratur

  • Här anges tryckt litteratur med en intern länk för Wiki-Rötter.

Se även VITALIS (Vitterhetsakademins biblioteks databas) för historisk litteratur [3].

Arkivalier

För fullständigare förteckning se NAD [4] Se även utbud (förteckning) hos ArkivDigital [5] och Genline [6].

Kyrkoarkivalier

Födde Vigde Döde 1688-, Husförhör 1765-

Juridiska arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga militära arkivalier.
Övriga arkivalier
  • Här kan man nämna övriga arkivalier.

Lokala arkiv

  • Här kan man nämna lokala arkiv med en intern länk för Wiki-Rötter.

Register & avskrifter

Följande register finns för Hälsingtuna

Av Thomas Sverker: Jordeboken 1621-1741, Husförhörslängden 1765-1784, Vigselboken 1688-1770, Födelsebok 1688-1740, Dödsbok 1688-1740, Släktregister 1535-1785 under framställning [7].

Av Jörgen och Jonny Blästa: Födelsebok 1688-1799 [8], Vigselbok 1688-1722 [9], 1734-1799 [10], 1800-1843 [11], 1844-1861 [12], Dödsbok 1688-1799

De med länkar ovan avser publicerade register.

Föreningar

  • Här kan man nämna föreningar som har koppling till församlingen/socknen och släktforskning och ge dem en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla dessa föreningar placeras under "Externa länkar".

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Diskutera Hälsingtuna på Anbytarforum [13].

Externa länkar

På sajten Sockenbilder finner du gamla bilder för denna socken [14].

Fotnoter