Folkräkning

Från Wiki-Rötter
Version från den 20 januari 2011 kl. 21.02 av Jojje (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Folkräkning (lat. census) innebär att man räknar antalet individer som bor inom ett visst definierat område på en viss tidpunkt. Räkningen görs antingen "de facto" (alla som uppehåller sig inom området inklusive tillfälliga besökare) eller "de jure" (alla som normalt är bosatta i området, exklusive de som uppehåller sig där illegalt men inklusive de som är registrerade som bofasta men rent faktiskt bor annorstädes).

Innehåll

Folkräkning i Sverige

Folkräkningar har genomförts i Sverige sedan 1749. Fram till 1860 var folkräkningen en rent demografisk redovisning av befolkningen som till en början genomfördes varje år för att sedan successivt ökas till ett intervall om fem år. Från och med 1860 övergår folkräkningen till att bestå av en komplett förteckning av Sveriges befolkning med uppgifter om namn, kön, födelseår, födelseförsamling, hemort, familj, tjänstefolk, yrke och civilstånd sorterat på hemvist. Hädanefter har folkräkningarna utförts vart tionde år. Underlaget för folkräkningarna är husförhörslängderna och sedermera församlingsböckerna. [1]

Digitala resurser rörande folkräkningar i Sverige

Folkräkningen 1860

  • SVAR har påbörjat inmatning av denna folkräkning som finns tillgängliga via deras webbtjänst.

Folkräkningen 1870

  • SVAR har påbörjat inmatning av denna folkräkning som finns tillgängliga via deras webbtjänst.

Folkräkningen 1880

Folkräkningen 1890

Folkräkningen 1900

Folkräkningen 1910

  • SVAR har påbörjat inmatning av denna folkräkning som finns tillgänglig via deras webbtjänst.

Folkräkningen 1930

  • SVAR har scannat och indexerat böckerna för denna folkräkning (SCB-utdrag) och det finns tillgänglig via deras webbtjänst.

Folkräkningen 1970

Folkräkningen 1980

Folkräkningen 1990

Källor

  1. SVAR [1]