Diskussion:Riksregistraturet 1680-07-07

Från Wiki-Rötter
Version från den 29 oktober 2010 kl. 23.28 av Crex (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Funderar på att ändra formateringen av avskrifterna från Riksregistraturet för att mer betona det viktiga, avskriften och slippa rubriker som inte tillför så mycket. - Crex

Jag tycker att ditt förslag är bra. Vad anser du om att lyfta in ordet "avskrift" i artikelns titel eller tycker du att det räcker att det är kategoriserat som sådant.--Cognatus 29 oktober 2010 kl. 21.09 (CEST)
I början på sidan står "Bokstavstrogen avskrift ur Riksregistraturet." och artikeln är knuten till kategorien Avskrifter. Ska man verkligen behöva ange i rubriken också att det är en avskrift? När man ser sidan tycker jag det är uppenbart. Det är i och för sig inte uppenbart om man enbart ser en länk till artikeln, men måste det vara det!? Vi har ju ex. inte ordet biografi i titeln för varje biografi. Ett dåligt skäl förmodligen, men det ser konstigt/fult ut om man tittar på kategorien Avskrifter och varenda länk börjar med ordet avskrift ... - Crex

Bokstavstrogen avskrift ur Riksregistraturet.

Brev rörande överste Wulfen

Till Öfwerste Wulfen permission, at få öfwerresa till Lijfflandh.

Carl etc. Wår ynnest. Troo man såsom wij i nåder förnummit hafwa Eder Vnderdånige åstundan wara, at få öfwer wintern giöra een resa åth lijfland, för Eder particuliere affairer skulld; Altså bewillie wij Eder dhet samma hermedh nådeligen kunnandes j uthöfwer ett och annat wid Regimentet nödige ordres stella och sedan begijfwa Eder på denne resan, och således sedan den samma inrätta, at j emoth till kommande wåhr åther ofehlbart måge widh Regimentet wara tillstädes. Huarmedh etc. Kungsöhr. Carolus. [1]

Fotnoter

  1. Riksregistraturet, B:453, f. 50v (SVAR bildid: A0038948_00056)