Diskussion:Riksregistraturet 1680-07-07

Från Wiki-Rötter
Version från den 29 oktober 2010 kl. 17.23 av Crex (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Funderar på att ändra formateringen av avskrifterna från Riksregistraturet för att mer betona det viktiga, avskriften och slippa rubriker som inte tillför så mycket. - Crex


Bokstavstrogen avskrift ur Riksregistraturet.

Brev rörande överste Wulfen

Till Öfwerste Wulfen permission, at få öfwerresa till Lijfflandh.

Carl etc. Wår ynnest. Troo man såsom wij i nåder förnummit hafwa Eder Vnderdånige åstundan wara, at få öfwer wintern giöra een resa åth lijfland, för Eder particuliere affairer skulld; Altså bewillie wij Eder dhet samma hermedh nådeligen kunnandes j uthöfwer ett och annat wid Regimentet nödige ordres stella och sedan begijfwa Eder på denne resan, och således sedan den samma inrätta, at j emoth till kommande wåhr åther ofehlbart måge widh Regimentet wara tillstädes. Huarmedh etc. Kungsöhr. Carolus. [1]

Fotnoter

  1. Riksregistraturet, B:453, f. 50v (SVAR bildid: A0038948_00056)