Skillnad mellan versioner av "Diskussion:Riksregistraturet 1680-07-07"

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
 
Funderar på att ändra formateringen av avskrifterna från Riksregistraturet för att mer betona det viktiga, avskriften och slippa rubriker som inte tillför så mycket. - [[Användare:Crex|Crex]]
 
Funderar på att ändra formateringen av avskrifterna från Riksregistraturet för att mer betona det viktiga, avskriften och slippa rubriker som inte tillför så mycket. - [[Användare:Crex|Crex]]
 
:Jag tycker att ditt förslag är bra. Vad anser du om att lyfta in ordet "avskrift" i artikelns titel eller tycker du att det räcker att det är kategoriserat som sådant.--[[Användare:Cognatus|Cognatus]] 29 oktober 2010 kl. 21.09 (CEST)
 
:Jag tycker att ditt förslag är bra. Vad anser du om att lyfta in ordet "avskrift" i artikelns titel eller tycker du att det räcker att det är kategoriserat som sådant.--[[Användare:Cognatus|Cognatus]] 29 oktober 2010 kl. 21.09 (CEST)
 
+
::I början på sidan står ''"Bokstavstrogen avskrift ur Riksregistraturet."'' och artikeln är knuten till kategorien Avskrifter. Ska man verkligen behöva ange i rubriken också att det är en avskrift? När man ser sidan tycker jag det är uppenbart. Det är i och för sig inte uppenbart om man enbart ser en länk till artikeln, men måste det vara det!? Vi har ju ex. inte ordet biografi i titeln för varje biografi. Ett dåligt skäl förmodligen, men det ser konstigt/fult ut om man tittar på kategorien Avskrifter och varenda länk börjar med ordet avskrift ... - [[Användare:Crex|Crex]]
 
+
  
 
----
 
----

Versionen från 30 oktober 2010 kl. 00.28

Funderar på att ändra formateringen av avskrifterna från Riksregistraturet för att mer betona det viktiga, avskriften och slippa rubriker som inte tillför så mycket. - Crex

Jag tycker att ditt förslag är bra. Vad anser du om att lyfta in ordet "avskrift" i artikelns titel eller tycker du att det räcker att det är kategoriserat som sådant.--Cognatus 29 oktober 2010 kl. 21.09 (CEST)
I början på sidan står "Bokstavstrogen avskrift ur Riksregistraturet." och artikeln är knuten till kategorien Avskrifter. Ska man verkligen behöva ange i rubriken också att det är en avskrift? När man ser sidan tycker jag det är uppenbart. Det är i och för sig inte uppenbart om man enbart ser en länk till artikeln, men måste det vara det!? Vi har ju ex. inte ordet biografi i titeln för varje biografi. Ett dåligt skäl förmodligen, men det ser konstigt/fult ut om man tittar på kategorien Avskrifter och varenda länk börjar med ordet avskrift ... - Crex

Bokstavstrogen avskrift ur Riksregistraturet.

Brev rörande överste Wulfen

Till Öfwerste Wulfen permission, at få öfwerresa till Lijfflandh.

Carl etc. Wår ynnest. Troo man såsom wij i nåder förnummit hafwa Eder Vnderdånige åstundan wara, at få öfwer wintern giöra een resa åth lijfland, för Eder particuliere affairer skulld; Altså bewillie wij Eder dhet samma hermedh nådeligen kunnandes j uthöfwer ett och annat wid Regimentet nödige ordres stella och sedan begijfwa Eder på denne resan, och således sedan den samma inrätta, at j emoth till kommande wåhr åther ofehlbart måge widh Regimentet wara tillstädes. Huarmedh etc. Kungsöhr. Carolus. [1]

Fotnoter

  1. Riksregistraturet, B:453, f. 50v (SVAR bildid: A0038948_00056)