Centrala Soldatregistret

Från Wiki-Rötter
Version från den 16 oktober 2012 kl. 16.43 av Jojje (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Centrala Soldatregistrets logotyp

Centrala Soldatregistret är en sökdatabas med ett antal fält om varje soldat vilket gör att forskaren kan säkerställa att just dennes förfader har tillhört ”Yngre indelningsverkets” organisation och finns med i databasen. De som finns med i basen skall ha antagits som soldater mellan åren 1682–1901. Databasen är inte fullständig forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om tidigare registrerat manskap.

Utöver de uppgifter man finner i denna sökdatabas finns det ofta hos respektive lokalt soldatregister ytterligare uppgifter om soldaten. Dock bör poängteras att det inte är något släktforskningsregister utan register över soldater vilka tillhört den indelta armén. När det gäller befäl och officerare har även dessa registrerats, när sådana uppgifter inkommit. Huvudsyftet med registreringen är dock att registrera den menige soldaten upp till distinktionskorpral grad. För många av de registrerade har CS från släkt- och hembygdsforskare fått in uppgifter om familjen. Dessa uppgifter har naturligtvis registrerats på respektive soldat, CS anger även vem som lämnat uppgifterna, detta för att kunna sammanföra forskaren som håller på med forskning om samma soldat. Om forskaren har uppgifter om indelta soldater är CS tacksamma att få ta del av dessa.

Innehåll

Styrgrupp

Centrala Soldatregistret har vuxit till den storleken att allt fler akademiska institutioner är intresserade av registrets resultat. För att dessa institutioner skall kunna använda det fritidsforskarna kommer fram till behövdes en grupp människor som kan ge synpunkter på det framtida arbetet med forskningen om de soldater som funnits vid yngre indelningsverkets organisation.

Gruppen diskuterar även hur man på bästa sätt skall kunna hjälpa och utbilda de forskare som sysslar med forskning i det militära materialet som bland annat finns på Krigsarkivet. Vad efterfrågas för kunskaper och hur kan man förmedla dessa.

En fråga som varit aktuell har varit upphovs- och äganderätten till det framforskade resultatet. För att säkerställa upphovs- och äganderätt i framtiden kommer under våren 2011 en förslag på överenskommelse mellan de lokala registren och Centrala Soldatregistret att sändas ut.

Frågan om vad den akademiska forskningen vill ha ut av ett så stort material som Centrala Soldatregistrets databas i dag utgör, är en annan av styrgruppens frågeställningar.

Eftersom Sveriges militärhistoriska arv avsätter pengar till forskningen om den indelta soldatens liv och leverne, diskuteras olika möjligheter att stödja de lokala registren med delar av dessa pengar.

I Styrgruppen ingår följande institutioner: Centrala Soldatregistret, Sveriges Militärhistoriska arv, Sveriges försvarshistoriska museer, Krigsarkivet, Linköpings Universitet, Försvarshögskolan, Föreningen DIS, Lokalt soldatregister

Förband

Här nedan återfinns de förband som i dag helt eller delvis är registrerade, tänk dock på att detta är en andrahandsuppgift och att man därför bör kontrollera uppgifterna. Tänk också på att CS hela tiden får in uppgifter om soldater, finns inte den man söker med vid detta tillfälle kanske han kommer att finnas med vid nästa års uppdatering som sker i augusti varje år.


 • Andra Livgrenadjärregementet
 • Bohusläns båtsmanskompanier
 • Bohusläns regemente
 • Kalmar regemente
 • Dalregementet
 • Första Livgrenadjärregementet
 • Gotlands båtsmän
 • Hallands båtsmän
 • Hälsinge regemente
 • Jönköpings regemente
 • Kronobergs regemente
 • Livregementets Dragoner
 • Livregementets Grenadjärer
 • Livregementets Husarer
 • Norrbottens regemente
 • Norra Roslagens båtsmanskompani
 • Närke-Värmlands regemente
 • Närke regemente
 • Roslagens båtsmanskompani
 • Skaraborgs regemente
 • Skånes samtliga indelta förband
 • Smålands båtsmanskompani
 • Smålands Grenadjärer
 • Smålands Husarregemente
 • Södra Möre båtsmanskompani
 • Södermanlands regemente
 • Tjust båtsmanskompani
 • Upplands femmänningsregemente
 • Upplands regemente
 • Upplands tremänningsregemente
 • Västergötlands båtsmanskompani
 • Västgöta regemente
 • Västgöta tremänningsregemente
 • Västgöta Dals regemente
 • Västerbottens regemente
 • Värmlands Fältjägare
 • Värmlands regemente
 • Västmanlands regemente
 • Älvsborgs regemente
 • Ölands båtsmän
 • Östgöta båtsmän.

Externa länkar

Adress

CENTRALA SOLDATREGISTRET
Garnisonsmuseet
Box 604
541 29 SKÖVDE
Tfn. 0706-46 57 33
Fax.0500-46 50 91
E-post: soldat@telia.com
Besöksadress: Pansarvägen 3 By 30