Argentina

Från Wiki-Rötter
Version från den 27 september 2010 kl. 17.23 av Jojje (diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök
Argentinas flagga

Det finns idag cirka 3 000 personer födda i Argentina i Sverige[1]. Den argentinska invandringen till Sverige har aldrig varit särskilt betydande (i jämförelse med t.ex. den chilenska) men då många argentinare började invandra till Sverige redan på 1960- och 1970-talen, är antalet personer med rötter i Argentina betydligt större, särskilt som många argentinare kommit hit genom giftermål med svenskar.


Si entiendes castellano (español) te recomendamos a buscar información en Gen Argentina[1] o la página de Argentina en el wiki de FamilySearch: [2]Argentina - kort historik

 • 1516 Juan Díaz de Solis blir den förste europé i det som nu är Argentina.
 • 1561-1776 Är Argentina en del av det spanska vicekonungadömet Peru
 • 1580 Santa María del Buen Aire (Buenos Aires) grundas.
 • 1776 Vicekonungadömet Río de la Plata bildas
 • 1806 - 1807 Storbritannien gör två försök att invadera Buenos Aires under Napoleonkrigen. De spanska trupperna flyr och lämnar befolkningen att (med framgång) försvara sig själva.
 • 1810 Napoleon erövrar Spanien vilket leder till att criollos den 25 maj inleder befrielsekampen.
 • 1816 Utropas Republiken Argentinas självständighet.
 • 1819-1852 Maktkamp mellan federalister och unionister vilket leder till ett blodigt inbördeskrig som pågår i över trettio år. När diktatorn Juan Manuel de Rosas slutligen störtas kan ett nationellt bygge startas.
 • 1853 En ny grundlag antas.
 • 1859 Buenos Aires återinträder i den Argentinska Federationen.
 • 1862 Bartolomé Mitre blir den förste folkvalde presidenten.
 • 1850-1940 Massinvandring från Europa, främst Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Irland, Storbritannien, samt Mellanöstern.
 • 1900-1930 är Argentina en av världens tio rikaste nationer.
 • 1945-1960 Vid andra världskrigets slut startar en ny massinvandring från utbombade europeiska länder.

Administrativ indelning

Argentinas provinser

Den federala republiken Argentina är indelat i 23 provinser (provincias) ledda av guvernörer (gobernadores), som i sin tur är uppdelade i departement (departamentos) eller partier (partidos) ledda av intedenter (intendentes), motsvarande våra egna svenska kommuner. Huvudstaden Buenos Aires är autonom och räknas både som kommun och provins.

Provinser (delstater) i Argentina: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz och Tierra del Fuego.

Offentliga arkiv och bibliotek

Nationella arkiv (riksarkiv) och bibliotek

 • Archivo General de la Nación - (riksarkivet) - hemsida [3]
 • Registro Nacional de las Personas (nationellt personregister) - hemsida [4]
 • Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (nationellt statistik- och folkräkningsinstitut) - hemsida [5]
 • Biblioteca Nacional de la República Argentina (nationalbiblioteket) - hemsida [6]
 • Bibliotecka Nacional Militar - Circulo Militar (Militärbiblioteket) - hemsida [7]
 • Academia Nacional de la Historia de la República Argentina (Historiska Akademibiblioteket) [8]
 • Universidad de Buenos Aires Instituto de Historia Argentina y Americana, Biblioteca (Historiska universitetsbiblioteket UBA) [2] [9]

Regionala arkiv och bibliotek

 • Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires (Folkbokföringen i Buenos Aires) - hemsida [10]
 • Adresser och länkar till samtliga regionala folkbokföringsmyndigheter i Argentina - hemsida [11]
 • Archivo de Juicios Universales de Tribunales (domstolsarkiv - för bouppteckningar)

Arkivregister publicerade av Google

 • Indice del archivo del gobierno de Buenos Aires, volym 1810 (Index för Buenos Aires regerings arkiv 1810) [12]

Katolska kyrkans indelning

Den katolska kyrkan (iglesia católica) i Argentina är indelad i församlingar (parroquias). Församlingarna är i sin tur förenade i stift (diócesis), anförda av biskopar (obispos). Stiften är i sin tur förenade i ärkestift (arquidiócesis) anförda av ärkebiskopar (arzobispos). I Argentina finns 14 ärkestift och 47 stift. [3] År 1938 fanns det 811 församlingar (parroquias) and 451 annexförsamlingar i landet.

Släktforskning i Argentina

Allmän information

I Argentina finns många typer av genealogiska resurser:

1. Statliga arkiv och bibliotek
2. Regionala arkiv och bibliotek
3. Kommunala arkiv och folkbokföringskontor
4. Kyrkliga arkiv och församlingskontor
5. Andra typer av offentliga bibliotek (skolor, institutioner, etc.)
6. Historiska och genealogiska föreningar

Hur börjar man?

Som vanligt när det gäller släktforskning så måste man ha en "trådända" att dra i, och det är i regel det man får reda på genom att fråga de äldsta familjemedlemmarna. Man behöver veta namn, efternamn, födelseplats, födelsedatum och födelseort för den man börjar med. Rör det sig om en liten ort kan man gå direkt på den lokala folkbokföringsregistret (registro civil), i kommunkontoret (municipalidad), eller församlingens dopbok (registro parroquial de bautismos) för det året, eller skriva till den myndighet som har hand om folkbokföringen på orten. I större städer är det svårare att lokalisera församlingen, då måste man kontakta den civila folkbokföringen (registro civil). Har man möjlighet, är ett personligt besök bättre. Kan man själv inte spanska bör man ha någon spansktalande som hjälper till i kontakterna. Detta gäller även när man släktforskar via mikrofilmade eller skannade dokument hemma i Sverige.

Några korta råd

1. Om personen är född senare än 1900 är födelsen sannolikt registrerad i civilregistret (registro civil) på födelseorten.
2. Om personen är född tidigare än 1900 måste man söka den i del lokala församlingens arkiv (registro de la parroquia).
3. De allra flesta argentinare har förfäder som invandrade till Argentina på 1800-talet. Räkna med att behöva spåra dem till ursprungsländerna.
4. Personliga besök på plats ger bäst resultat - annars kan man anlita någon som kan hjälpa till.
5. Räkna med att de "ordinarie" ärendena prioriteras (t.ex. lokalbefolkningens behov av dokument) och en lång kö.
6. Artighet och hövlighet, både på plats och per brev, är bästa sättet att nå resultat.
7. Lämna gärna en allmosa (limosna) till församlingen eller ett bidrag till kaffekassan på kommunarkivet.
8. Kolla först om mormonerna har mikrofilmat församlingen, så kan du bespara dig resan.
9. Om personen är av gammal spanskättad släkt criollos, ta kontakt med en släktforskarförening (se lista nedan).

Kyrkböcker

Dopattest från Buenos Aires 1896.
Dopattest (baksida).

De argentinska katolska församlingarna (parroquias) har registrerat födda, vigda och döda i kyrkböcker (archivos eclesiásticos) sedan slutet av 1500-talet, men förvaringen av kyrkböckerna har varit olika på olika ställen, därför har mycket förstörts av dålig hantering och usel förvaring. De tidiga kyrkböckerna kan ibland vara skrivna på latin, annars är det spanska som gäller. Kyrkan har fortsatt att registrera födda, vigda och döda även efter civilregistrens införande i slutet av 1800-talet. Många av städernas församlingar är idag inte territoriella, utan personer gifter sig och döper barnen i kyrkorna efter smak. Begravningsväsendet är ofta civilt numera.

De vanligaste uppgifterna man återfinner i kyrkböckerna (registro parroquial) är:

 • Dop (partida de bautismo) - barn döptes vanligtvis några få dagar efter födseln - födelsedatum, födelsort, dopdatum, barnets namn, föräldrarnas namn och födelseort (-land), legitimitet, gudfäders namn och adress och (ibland) mor- och farföräldrars namn och adress eller födelseort. I vissa fall har man senare antecknat vem barnet gift sig med.
 • Vigslar (partida de matrimonio) - vigselort, vigseldatum, lysningar, brudparets namn, adress, ålder och civilstånd före vigseln, födelseorter, yrken, föräldrars namn och adress (och ibland födelseorter). Vid omgiften kan även namn och dödsdatum för tidigare makar vara inkluderade. Brudens giftoman är ofta nämnd. Man gifte sig i allmänhet i brudens hemförsamling. Vigselregister började föras från 1664 i Argentina.[4]
 • Begravningar (partida de defunción) - avlidna i Argentina blev ofta begravda någon eller några dag(ar) efter personens död - den avlidnes namn, födelseort, dödsort, dödsdatum, begravningsdatum, civilstånd, dödsorsak, samt namn då kvarlevande anhöriga. I vissa fall anges om den avlidne efterlämnat ett testamente (testo).

Mormonerna har mikrofilmat de flesta argentinska kyrkböckerna fram till omkring 1930. Dessa finns förvarade i Family History Library i Salt Lake City, Utah, USA. Mikrofilmerna kan beställas och läsas i Mormonernas släktforsningscentra över hela Sverige: [13]. Internetportalen Family-Search, som också drivs av mormonerna kan användas för att eftersöka digitaliserat material ur Family History Library.

Civil folkbokföring

Den första folkbokföringen i Argentina genomfördes av kyrkan. Civila statliga myndigheter började föra folkbokföringsregister från och med 1886, men det dröjde ända fram till omkring sekelskiftet 1900 innan man hade ett helt fungerande folkbokföringssystem som kunde ersätta kyrkböckerna.

Varje kommunkontor (municipalidad) ålades att föra dubbla folkbokföringsregister, varav kopian skulle skickas in till Archivo General de Tribunales (Domstolarnas Generalarkiv) i Buenos Aires, eller till respektive provinshuvudstads regionala arkiv. I enlighet med lagen är folkbokföringsarkiven offentliga och allmänna. Varje folkbokföringskontor är skyldigt att bistå intresserade med en fullständig kopia på de begärda dokument inom kontorets verksamhetsområde. Man ska dock vara medveten om att många civila register kan vara ofullständiga och att man därför också bör söka uppgifter i kyrkans material för att få kompletta uppgifter.[5]

Dödsattest från Mendoza, Argentina, 1974.

De vanligaste uppgifterna man återfinner i den civila folkbokföringen (registro de estado civil) är:

 • Födslar (partida de nacimiento) - föräldrar registrerade i allmänhet barnet några dagar efter födelsen, varvid registreringen bevittnades av två personer - barnets kön (sexo), födelsedatum, födelseort (ibland namnet på sjukhuset där barnet var fött), föräldrarnas namn (ibland födelseort), ålder, civilstatus, yrken, samt adress, ibland även föräldrarnas nationalitet eller etnicitet. Ibland nämns också antalet barn i familjen. Det händer att även uppgifter om barnets mor- och farföräldrar inkluderas. Vittnenas namn, adresser, yrken antecknas också. Födelsebeviset är en ytterst viktig handling för varje medborgare, den utgör alltid grund för varje ny identitetshandling (ID-kort, pass, m.m.) som personen ifråga behöver för att få arbete, införskaffa bankkonton, osv.
 • Vigslar (partida de matrimonio) - när den civila folkbokföringen infördes blev den borgerliga vigseln den lagliga vigseln, kyrklig vigsel blev därmed endast en personlig och religiös angelägenhet - uppgifterna i det borgerliga/civila äktenskapsregistret är ofta mycket omfattande och inkluderar namn, födelseuppgifter, nationalitet (ev. etnicitet), civil status, yrke, adress, uppgifter om föräldrars namn, yrke, nationalitet, (ev. etnicitet), adress, m.m.
 • Dödsfall (partida de defunción) - registreringen av avlidna skedde oftast någon eller några dagar efter personens bortgång, och då nästan alltid i den ort personen dött - utöver de vanliga uppgifterna om dödsdatum, dödsort, dödsorsak, samt uppgifter om födelseort, nationalitet (ev. etnicitet), föräldrars namn, m.m. uppges ofta den efterlevande makens namn, adress, och ibland också efterlevande barn. Ofta nämns också vem som inkommit med uppgifterna och anmält dödsfallet.

Folkräkningar

Det har gjorts ett antal folkräkningar i Argentina, både nationella och regionala. Flera av dem är mikrofilmade och kan beställas och studeras i mormonernas släktforskningscentra. Mer information (på engelska) återfinns i mormonernas egen wiki [14].

Invandring/Utvandring

Militära register

Mormonerna

Aristokrati

Namnbruk


Källor:

 1. SCB:s befoplkningsstatistik, 2009 http://www.ssd.scb.se/databaser/
 2. Universidad de Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana, Biblioteca, C 25 de Mayo, 217 piso, 2do, 1002 Buenos Aires, Argentina
 3. Arquidiócesis y diócesis de la Argentina - A.I.C.A. On Line http://aica.org/aica/igl_arg/circuns_ecles/igl_diocesis.htm
 4. Expedientes matrimoniales - Gen Argentina http://genargentina.com.ar/fuentes/expedientes_matrimoniales.html?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=104
 5. LDS, Argentina Civil Registration https://wiki.familysearch.org/en/Argentina_Civil_Registration