Anundsjö (Y)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.


Socken-/Församlingsbeskrivning

Här kan man beskriva socknen.

Historik

Anundsjö torde ha tillkommit under 1400-talets sista decennium som en avsöndring från Själevad. Intill 1686 var socknen ett eget pastorat, perioden 21 okt 1686 till 1700 utgjorde socknarna Anundsjö och Åsele ett pastorat men från sistnämnda år blev Anundsjö åter eget pastorat. Gränsen mellan Anundsjö i Västernorrlands län och Åsele i Västerbottens län fastställdes 1830. Byn Rödvattnet överfördes 21 jan 1846 från Åsele till Anundsjö, som därmed delvis kom att ligga i Västerbottens län, men 1868 överfördes Rödvattnet till Västernorrlands län. Samma år (28 nov) överfördes lappmarksförsamlingarnas områden inom Västernorrlands län till Anundsjö, nämligen från Åsele: Holmträsk, Lägsta, Mossaträsk, Solberg, Tjäl och Tjärn samt från Fredrika: Svartsjö, Holmsjön, Stavberg och Trehörningsjö. Den 1 jan 1941 delades Anundsjö i två folkbokföringsdistrikt: Anundsjö och Solberg.

Geografiska platser

Byar

Aldertjärn, Bergsjö, Björk, Björkvik, Björnbäck, Björnsjö (Björnbäcksmarken), Brandkäl, Brattsjö, Bredbyn, Brink, Bureåborg, Byviksbrännan, Dal, Degerberg, Degersjö, Degersjöberg, Degersjömarken, Djupsjö, Djupsjömarken, Fannbyn se Väster- och Österfannbyn, Flärke se Norr- och Sörflärke, Fällkäl, Galasjö, Grubbe, Grundtjärn, Gulkäl, Gålberget, Hemling, Hemsjö, Hermansjö, Hermansjömarken, Holm, Holmsjö, Holmträsk, Hov, Hädanberg, Häggsjöbäcken, Hällby, Hällsund, Högkäl, Högkälsmarken, Innertällmo, Järvberget, Kalvbäcken, Klocken, Klockmarken, Knäsjö, Kubbe, Käl (Tjäl), Lindom, Lunne, Långsele, Lägsta, Malma, Mellansel, Mellansjö, Mossaträsk, Myckelgensjö, Nordsjö, Norrböle, Norrflärke, Norrmesunda, Norrtjärn, Nybo, Näs, Pengsjö, Pengsjömarken, Pengsund, Prästbordet, Remmarbäcken, Risbäck, Rocksjöliden, Rödsand, Rödvattensmarken, Rödvattnet, Rörsjö, Rötjärn, Sanna, Selsmo(n), Selsta (Selstamon), Seltjärn, Sjö, Skalmsjö, Skedom, Solberg, Solbergsmarken, Stavarn, Stavro (Tegelträsk), Stavsborg, Storborgarn, Stormyran, Storsele, Storsjö, Sunnersta, Surberget, Svartsjö, Södersel, Söderselsmarken, Sörböle, Sörflärke, Sörmesunda, Tjärn, Tjärnmarken, Tvärlandsböle, Tällmo se Inntertällmo och Tällmomarken, Tällmo Södra se Tällvattnet, Tällmomarken, Tällsjömarken, Tällvattnet (Yttertällmo), Tärnickberget, Vattugården, Vike, Vårtsjö se Vörtsjömarken, Västanbäck, Västerfannbyn, Västergensjö, Västersel, Vörtsjömarken (Vårtsjö), Yttersel, Yttertällmo se Tällvattnet, Åbosjö, Ås, Ödsbyn, Östanbäck, Östby, Österfannbyn och Östergensjö.

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: Tidsperiod/Namn för Pastorat
Kontrakt: Tidsperiod/Namn för Kontrakt
Kyrklig samfällighet: Tidsperiod/Namn för Kyrklig samfällighet
Stift: Tidsperiod/Namn för Stift
Fögderi: Tidsperiod/Namn för Fögderi
Länsmansdistrikt: Tidsperiod/Namn för Länsmansdistrikt
Landsfiskalsdistrikt: Tidsperiod/Namn för Landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Tidsperiod/Namn för Polisdistrikt
Åklagardistrikt: Tidsperiod/Namn för Åklagardistrikt
Kronofogdedistrikt: Tidsperiod/Namn för Kronofogdedistrikt
Län: Tidsperiod/Namn för Län
Härad: Tidsperiod/Namn för Härad
Tingslag: Tidsperiod/Namn för Tingslag
Domsaga: Tidsperiod/Namn för Domsaga
Kommun: Tidsperiod/Namn för Kommun
Landskap: Tidsperiod/Namn för Landskap
Militär indelning: Tidsperiod/Namn för Militär indelning

Digitalt material

 • Arkiv Digital
 • Genline
 • SVAR
 • Sveriges befolkning
 • Sveriges dödbok
 • Här anges digitalt material som finns tillgängligt som t ex publicerade CD/DVD-skivor, databaser, digitaliserade arkiv och liknande. Namnge dem och skapa en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Tryckt litteratur

Familjeregister

Anundsjö. Släkter och gårdar av Anna-Greta Näslund, Paul Olsson, Per Sundin och Sven Z Sundin, Bjästa 1982, 521 sidor.

Arkivalier

Kyrkoarkivalier

Här kan man nämna befintliga kyrkoarkivalier.

 • Husförhörslängder 1726–40, 1743–1806, 1808–1894
 • Flyttningslängder 1839–1894
 • Födelseböcker 1688–1897
 • Vigselböcker 1720–1897
 • Dödböcker 1688–1897
 • Kyrkoräkenskaper 1654–1876
Juridiska arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga militära arkivalier.
Övriga arkivalier
 • Här kan man nämna övriga arkivalier.

Lokala arkiv

 • Här kan man nämna lokala arkiv med en intern länk för Wiki-Rötter.

Register & avskrifter

 • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter med en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Föreningar

 • Här kan man nämna föreningar som har koppling till församlingen/socknen och släktforskning och ge dem en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla dessa föreningar placeras under "Externa länkar".

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Externa länkar

 • Här kan man lista externa länkar med koppling till församlingen/socknen och släktforskning.

Fotnoter