Anbytarforum

Från Wiki-Rötter
Version från den 15 oktober 2012 kl. 09.43 av Jojje (diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök
Anbytarforums ämnessida - varje ämne har många underämnen...

Anbytarforum (av anbyte, före Internet synonymt med träffar där släktforskare bytte anor) är Sveriges största diskussionsforum för släktforskare, och en del av Sveriges Släktforskarförbunds nätportal Rötter.

Anbytarforum fungerar främst som ett hjälpmedel för utbyte av erfarenheter. Nybörjaren kan här enkelt be om råd, och många är villiga att dela med sig av dessa. Också mer avancerade spörsmål kan dryftas, och på det viset har varje släktforskare en lättillgänglig referensbas tillhands i praktiken dygnet runt.

Historik

Anbytarforum startade i slutet av 1998 och var då ett av Sveriges första forum av sitt slag. Rötters dåvarande redaktör Håkan Skogsjö var eldsjälen och fungerade länge som värd också för forumet. Efter Skogsjö har bl a Peter Karlsson, Yvonne Carlsson och Anna-Lena Hultman fungerat som anbytarvärdar.

I samband med att lagen PUL trädde i kraft sattes frågor rörande den personliga integriteten på Anbytarforum i fokus. År 2007 ingrep Datainspektionen med vissa riktlinjer för hur diskussionerna skulle föras. Detta innebar att forumet en tid var stängt och kunde öppnas först efter en omarbetning av struktur och ordningsregler. Viktigast av dessa var att det inte blev tillåtet att skriva om nu levande personer utan dessas samtycke.

Interna förbundsfrågor var länge en del av Anbytarforum, men 2008 inrättades ett separat Förbundsforum för föreningsmedlemmar som även intresserade sig för den organisatoriska delen av släktforskningen. Därmed renodlades Anbytarforum till att enbart handla om den praktiska släktforskningen.

Administrationen av Anbytarforum låg länge hos en ensam anbytarvärd. Med åren och med forumets tillväxt har detta blivit en allt större börda, och i början av 2009 infördes ett system med moderatorer för de olika avdelningarna på Anbytarforum. Moderatorerna jobbar tillsammans med varandra genom ett Moderatorforum och tillsammans med anbytarvärden.

Teknik

Anbytarforum har sedan starten använt programvaran Discus. En versionsuppgradering har skett under åren, men eftersom Discus inte längre underhålls av leverantören kommer troligen ett byte till annan programvara att ske i framtiden.

Externa länkar