Ånimskog (P)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Ånimskog är en församling i östra Dalsland som gränsar mot Skållerud, Fröskog och Tydje socknar.


Sockenbeskrivning

"Socken i Tössbo härad, Vermlands län [1], vid Venern och kring sjön Ånimmen, hvilken öppnar sig till Dalslands kanal. Genom socknens östra del går Bergslagerna jernväg med stationen Ånimskog, som äfven är poststation och ligger 13,4 mil från Göteborg och 31,3 från Falun. 1,069 qvardrat-mil, hvaraf land 0,883 eller 20,451 tunnland, 38 3/8 mantal, 2,604 invånare, 1,300,500 kronors fastighetsvärde. Sjön Erren ligger till på socknens nordvästra sida och utmed dennas samt Ånimmens västra sidor framtränger en betydlig bergås. Mellan Ånimmen och berget ligger en odlad strand och en ännu betydligare, odlad slätt vidtager öster om sjön. Vid Ånimmen ligga kyrkobyn, vesterut från stationen, och gästgifvaregården Ånskolund. Af egendomarne må nämnas Henriksholm och Stommen. Ett bly- och kopparverk har varit i verksamhet vid Knollen. Vid Venern finnas flere ankarplatser. Socknen är annex till Tössö, men skall frånskiljas till eget pastorat i Karlstads stift".[2]

Historik

En kort beskrivning av förändringar i länstillhörighet genom åren etc.

Geografiska platser

Byar

Bynamn år 1900.[3]

Aneberg, Annolfsbyn, Backen, Berg Västra, Berg Östra, Bodane Yttre, Bodane Östra, Bolet, Bollsbyn, Brandserud, Bräcke Lilla, Bräcke Stora, Bräcke Västra, Bröteln, Byn, Djupslund, Galmen, Gasebol, Gläsan, Gyltungebyn, Hemmingsbol, Henriksholm, Hensviken, Hillebol, Hult, Hängelö, Kilane Mellom, Kilane Nedre, Kilane Stora, Kingebol, Knollen, Korsbyn Västra, Korsbyn Östra, Kragsbyn, Krusebol, Känsbyn Nedre, Känsbyn Övre, Listetorp, Lunden, Lågan, Mellbyn, Myran, Måsen Lilla, Måsen Stora, Näs, Orrebol, Resbyn, Rud, Salebol, Sandbol, Skållebyn, Skogsgården, Slobol, Smedserud, Spånsbol, Stommen, Säbyn, Säljebyn, Tittersrud, Tollesbyn, Torp, Ulerud, Vassviken, Viken, Vingenäs, Visbol, Västergården, Ylingebol, Årebol, Åsen, Äskekärr.

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: -1885 annexförsamling i Tösse-Tydje och Ånimskogs pastorat
1885-1961 Eget pastorat
1962- Tösse med Tydje
Kontrakt: Norra Dals kontrakt
Kyrklig samfällighet:
Stift: Karlstad
Fögderi: 1686-1715 Dalslands fögderi 1716-1945 Vedbo fögderi
1946- Åmåls fögderi
Länsmansdistrikt: Namn/Tidsperiod för Länsmansdistrikt
Landsfiskalsdistrikt: Namn/Tidsperiod för Landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Åmål
Åklagardistrikt: Vänersborg
Kronofogdedistrikt: Älvsborgs län
Län: Älvsborgs län
Härad: Tössbo härad
Tingslag: -1920- Tössbo
Domsaga: -1920- Tössbo och Vedbo domsaga
Kommun: 1863-1951 Ånimskogs kommun
1952-1970 Tössbo landskommun
1971- Åmåls kommun
Landskap: Dalsland
Militär indelning: Namn/Tidsperiod för Militär indelning

Digitalt material

 • Här anges digitalt material som finns tillgängligt som t ex publicerade CD/DVD-skivor, databaser, digitaliserad arkiv och liknande. Namnge dem och skapa en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Tryckt litteratur

 • Ånimskogsboken 1 (1996), 551 s.
 • Ånimskogsboken 2 (2002), 389 s.

Arkivalier

Kyrkoarkivalier

Ett urval av bevarade volymer i Ånimskogs kyrkoarkiv [4]

 • AI:1-27 Husförhörslängder 1736-1773,1780-1895
 • AIIa:1-5 Församlingsböcker med fastighetslängder och register 1896-1929
 • B:1-6 In- och utflyttningslängder 1738-1740,1750-1783,1794-1796,1817-1835,1838-1925
 • C:1-9 Födelse- och dopböcker 1711-1925
 • E:1-3 Lysnings- och vigselböcker 1711-1925 [5]
 • F:1-3 Död- och begravningsböcker 1711-1925 .[5]
Juridiska arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga militära arkivalier.


Register & avskrifter

 • Mantalslängder för Ånimskogs socken 1628-1650. Avskrift, C-G Magnusson 1985.
 • Register till Ånimskog vigsellängder 1711-1860. Sturefors (Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal släktförening) ca 1986.
 • Ånimskogs sockens död- och begravningsböcker 1711-1750. Avskrift med register, C-G Magnusson 1987.

Externa länkar

Fotnoter

 1. Ånimskog tillhörde Älvsborgs län.
 2. C.M. Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige (1883).
 3. Älvsborgs läns mantalslängd 1900.
 4. Förvaras på landsarkivet i Göteborg.
 5. 5,0 5,1 Ingår delvis i serie C