Uppsala universitets matrikel

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Uppsala universitets matrikel från 1595 till 1817 finns senare utgiven (1900-71). Det är här fråga om Uppsala universitets inskrivningsbok, där studenterna skrivits in efter hand som de kommit till universitetet. En annan svit av matriklar, utgivna med olika mellanrum 1832-1975, omfattar de anställda vid universitetet 1832-1960. Dessa senare matriklar utgör den bästa källan för den som söker information om tidigare universitetslärare och professorer.

 • Uppsala universitets matrikel, Uppsala: Lundequistska bokh., 1900-1971 (inskrivningsboken 1595-1817).
 • Upsala academies matrikel. 1832, (red. C. H. Ekstrand), Uppsala: Palmblad, 1832.
 • Upsala academies matrikel [1841], (red. Aug. Th. Låstbom), Uppsala: Wahlström & Låstbom, 1841. Digital version hos Internet Archive
 • Upsala universitets matrikel [1883], (red. L. Bygdén), Uppsala: Akad. bokh., 1883.
 • Upsala universitets matrikel [1896], (red. J. von Bahr och Th. Brandberg), Uppsala: Univ., 1896.
 • Uppsala universitets matrikel [1906], (red. J. von Bahr och Th. Brandberg), Uppsala: Univ., 1906. Digital version hos Internet Archive
 • Uppsala universitets matrikel höstterminen 1916, (red. Thoralf Fries och Ernst von Döbeln), Uppsala: Univ., 1917.
 • Uppsala universitets matrikel höstterminen 1926, (red. Thoralf Fries och Ernst von Döbeln), Uppsala: Univ., 1927.
 • Uppsala universitets matrikel höstterminen 1936, (red. Thoralf Fries och Ernst von Döbeln), Uppsala: Univ., 1937.
 • Uppsala universitets matrikel 1937-1950, (red. Åke Dintler och J.C. Sune Lindqvist), Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1953.
 • Uppsala universitets matrikel 1951-1960, (red. Åke Dintler och J.C. Sune Lindqvist), Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1975.

Källor

Wikipedia