Uppsala stifts herdaminne

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Uppsala stifts herdaminne är ett antal publikationer som redogör för personhistoriska uppgifter om prästerna i Uppsala stift. Fyra band utgivna under 1800-talet utgör en första mindre serie. I slutet av 1990-talet påbörjade Stiftshistoriska sällskapet i Uppsala arbetet med att ta fram nya herdaminnen som en del (Serie II) i ett större arbetet kallat Uppsala stifts herdaminne. Stifthistoriskt uppslagsverk från missionstid till nyaste tid, där även andra områden än just herdaminnen är avhandlade i Serie I, III och IV.

Förteckning över utgivna herdaminnen

Äldre Serie

Del 1, Ärkebiskopar - Gran

J.E. Fant & A.Th Låstbom Upsala ärkestifts herdaminne, 1842. 494 sidor.

Del 2, Hacksta och Löth - Simtuna

J.E. Fant & A.Th Låstbom Upsala ärkestifts herdaminne, 1843. 464 sidor.

Del 3, Skepptuna och Lunda - Össeby

J.E. Fant & A.Th Låstbom Upsala ärkestifts herdaminne, 1845. 590 sidor.

Del 4, Ärkebiskopar - Össeby-Garn

Ludvig Nyström, Uppsala ärkestifts herdaminne. Ny följd, 1893. 568 sidor.

Nyare Serie, (Del av Uppsala stifts herdaminne. Stifthistoriskt uppslagsverk från missionstid till nyaste tid.)

Serie II, Pastorat och präster

Del II:7, Fjärdhundra kontrakt 1593-1991

Lars Otto Berg & Ragnar Norrman, 1997. 638 sidor.

Del II:8:1, Trögds-Åsunda kontrakt. 1. Trögds kontrakt 1593-1999

Lars Otto Berg, Magdalena Hellquist & Ragnar Norrman, 2004. 591 sidor.

Del II:8:2, Trögds-Åsunda kontrakt. 2. Åsunda kontrakt 1593-1999

Lars Otto Berg, 2007. 528 sidor.

Del II:15, Voxnans kontrakt 1593-1999

Matts Sandström, Ragnar Norrman, 2008. 501 sidor.

Del II:16, Ljusnans kontrakt 1593-1999

Börje Björklund, Lars Otto Berg & Ragnar Norrman, 2001. 413 sidor.

Källor

Stiftshistoriska sällskapet i Uppsala