Thorvald Sjöblom

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Thorvald Sjöblom (född 1889-01-29 i Ronneby, död 1972-08-19 i Stockholm) har gjort en släktsammanställning över sina förfäder och deras ättlingar. Det rör sig främst om Göinge härader i nordöstra Skåne, men även Villands och Gärds härader i Skåne och angränsande områden i Småland och Blekinge finns representerade. Totalt omfattar Sjöbloms samling omkring 50 000 personer.

Sjöblom utgick från den tidigast kände anfadern i en släkt och antecknade honom och hans hustru(r) på framsidan av ett ark, med alla kända detaljer. På baksidan står barnen och deras detaljer, med hänvisning till vilka familjer de sedan gifter in sig i. Sönerna fortsätter samma släkt i den mån de gift sig eller skaffat barn, medan döttrarna (oftast) gifter in sig i andra släkter. Sjöbloms samling är inte heltäckande ens för det område som är bäst utforskat, men mycket finns med. Uppgifterna är också mycket vederhäftiga.

Sjöblom testamenterade sina samlingar till landsarkivet i Lund, där det mesta av hans forskning hade försiggått. Ett specifikt krav från Sjöbloms sida är att hans material inte får användas av professionella forskare. Bland annat på grund av det så finns inte Sjöbloms samling till försäljning. Men slitaget på grund av flitigt användande har lett till att Sjöbloms samling med tillhörande register har kopierats till mikrofiche. Dessa finns i en uppsättning på landsarkivet i Lund (för tillfället i de gamla lokalerna i centrala Lund), en på biblioteket i Broby och en på biblioteket i Osby.

På sidan Osby Bibliotek, Släktforskning, finns en länk till namnregistret i excelformat. Det förtecknar de män som finns med i Sjöbloms samling, med hänvisning till i vilken släkt och familj de återfinns. Dessa uppgifter finns också i ett sökbart register på landsarkivets datorer.

På landsarkivet i Lund — och enbart där — finns också Sjöbloms genealogi. Den består av 20 arkivkartonger med diverse korrespondens, avskrifter och kladdlappar som Sjöblom använt i sin sammanställning av Sjöbloms samling och i annan släktforskning. Där förekommer också enstaka antavlor och stamtavlor. Den är tämligen osorterad, men viss katalogisering görs för att göra det något lättare att hitta i den.