Strängnäs stifts herdaminne

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
  • Nils Aurelius, Strengnäs stifts Herda-minne, eller Kort beskrifning om Pastores och Comministri så väl uti Södermanland som Neriket, ifrån något öfver 200 år tillbaka, in til närvarande tid, utur Trovärdiga Handlingar Samladt. 1. Södermanland. 1785. 800+ 24 sidor.
  • J.E. Follén, Strengnäs stifts Herda-minne, eller Kort beskrifning om Pastores och Comministri så väl uti Södermanland som Neriket, ifrån något öfver 200 år tillbaka, in til närvarande tid, utur Trovärdiga Handlingar Samladt. 2. Neriket. 1817. 693 + 10 sidor.
  • K.A. Hagström, Strängnäs stifts herdaminne. 1. Biskoparne. Domprosteriets kontrakt. Villåttinge kontrakt. 1897. 497 sidor.
  • K.A. Hagström, Strängnäs stifts herdaminne. 2. Oppunda Östra och Oppunda Västra samt Nyköpings Västra och Östra kontrakt. 1898. 547 sidor.
  • K.A. Hagström, Strängnäs stifts herdaminne. 3. Daga, Södertörns, Södertelge samt Väster- och Öster-Rekarne kontrakt. Namnregister till Södermanlandsdelens herdaminne I-III. 1899. 679+22 sidor.
  • K.A. Hagström, Strängnäs stifts herdaminne. 4. Örebro, Askers, Glanshammars, Kumla och Edsbergs kontrakt. 1901. 682 sidor.
  • Magnus Collmar, Strängnäs stifts herdaminne 1. Medeltiden. 1977. 738 sidor.
  • Magnus Collmar, Strängnäs stifts herdaminne. 2. Den äldre vasatiden. 1964. 875 sidor
  • Magnus Collmar & Anne-Marie Lenander Fällström, Strängnäs stifts herdaminne. 3. Den yngre vasatiden. 2000. 807 sidor
  • Lennart Löthner, Strängnäs stifts herdaminne. 4. Obefordrade präster. 1995. 229 sidor