Skara stifts herdaminne

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
  • Joh. W. Warholm, Skara stifts herdaminne, 1. (Biskopar. Domprosteriet, Wäne, Kinna, Winköls, Wilska, Wartofta och Kållands kontrakt) 1871, 623 sidor. Ny uppl. i faksimil utg. av Arne Sträng 1984.
  • Joh. W. Warholm, Skara stifts herdaminne, 2. (Kåkinds, Södra Wadsbo, Norra Wadsbo, Billings, Redvägs, Åhs och Kullings kontrakt samt skolväsendet.) 1872. 798 sidor. Ny uppl. i faksimil utg. av Arne Sträng 1984.
  • R. Hjorth, Skara stifts herdaminne 1871-1903. Ny följd, 1904. 200 sidor.
  • L.A. Cederbom & C. O. Friberg, Skara stifts herdaminne. Fortsättning och komplettering av J W Warholms "Skara stifts herdaminne", utgivet 1871-1873, 1. (Biskopar. domprostar. Lektorer och domkapitelsledamöter. Konsistorienotarier. Konsistorieamanuenser. Domkyrkosysslomän. - Domprosteriet, Barne, Väne, Kinna, Vånga, Falköpings, Vartofta och Kållands kontrakt.) 1928. 536 sidor.
  • L.A. Cederbom & C. O. Friberg, Skara stifts herdaminne, Fortsättning och komplettering av J W Warholms "Skara stifts herdaminne", utgivet 1871-1873. 2. (Kåkinds, Norra Vadsbo, Södra Vadsbo, Mariestads, Billings, Redvägs, Ås och Kullings kontrakt. E.o. präster och prästvigda lärare. Utom stiftet tjänstgörande präster. - Supplement. Emeriti. Tillägg och rättelser. Personregister.). 1930. 751 sidor