Skänklingen

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Skänklingen, benämning på den östra delen av Öxabäcks kyrkosocken vilken till och med 1891 låg i Kinds härad och i civilt hänseende räknades till Holsljunga socken.

De boende i Skänklingen återfinns därför i äldre tid i mantalslängder med mera i Holsljunga och Kinds härad, men i kyrkoböckerna i Öxabäck och Marks härad.

Gårdarna som tillhörde Skänklingen framgår här:

”Enligt kungl brev 1891 27/2 överfördes 1892 1/1 ett antal hemman, vilka i kyrkligt och kommunalt hänseende tillhörde Öxabäcks socken, Marks härad, men i jordeboken förts under Holsljunga socken, Kinds härad, i jordeboken till Öxabäcks socken. Det rörde sig om sockendelen Skänklingen, bestående av hemmanen 1/4 mtl Elmhult nr 1, 1/4 mtl Gunbjörntorp nr 1, 3/8 mtl Hallstenstorp nr 1, 1/8 mtl Kapellabo nr 1, 1/4 mtl Rud eller Ryd nr 1, Rud eller Ryd nr 2, en äng, 1/8 mtl Spjutås eller Svedjetorp nr 1, 3/8 mtl Spjutås nr 2, 1/4 mtl Gervidsnäs nr 1, 1/4 mtl Stenshult nr 1, 1/4 mtl Boasten nr 1, 1/4 mtl Backen nr 1, 1/2 mtl Backa Lillegården nr 1, 1/4 mtl Fagerhult nr 1, 1/4 mtl Höltö nr 1, 1/4 mtl Mjögasjö nr 1, 1/2 mtl Toknarås nr 1, 1/8 mtl Toknaråskvarnen nr 2, 1/2 mtl Strömma nr 1, samt 1/4 mtl Tåsthult Yttregården nr 1 och 1/4 mtl Tåsthult Övregården nr 2.” [1]


Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.


Källor

  1. Katalog för Genealogisk forskning vid Landsarkivet i Göteborg, Göteborg 1976, s 571. ISBN 91-7260-063-2


Externa länkar

Libris ISBN 91-7260-063-2