Polen

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Polens flagga

Det finns idag cirka 75.000 personer födda i Polen[1] bosatta i Sverige. Invandringen har ökat successivt efter Sveriges och Polens inträde i EU[2], men invandring från Polen är definitivt inte något nytt, utan har pågått sedan urminnes tider. I Ellestadssjön i södra Skåne fanns en gång i tiden en liten ö där arkeologer hittat lämningar efter en bosättning från 1000-talet. När keramiken på utgrävningsplatsen analyserats stod det snart klart att bosättningen var västslavisk, dvs vendisk. Logiskt sett bör man utgå från att slaver från dagens Polen har seglat norrut och börjat kolonisera vad som i dag är Sjöbo kommun. Fynden visar att de bibehöll sina gamla sedvanor i flera generationer[3]. Religionen har sannolikt varit den största faktorn för att invandringen från Polen varit begränsad under tidigmodern tid och fram till 1800-talet. Inte förrän i början på 1900-talet rekryterades galiziska säsongsarbetare till de skånska sockerbetsodlingarna och polacker till jutefabrikerna. Senare, framförallt kort efter andra världskriget, kom mängder av krigsflyktingar från Polen och de tyska koncentratonslägrena där. Många av dessa var polska medborgare av judisk börd. De flesta av dem stannade kvar i Sverige.

Släktforskning i Polen

Då det finns en utmärkt handledning om hur man släktforskar i polska källor i G-gruppens hemsida, hänvisar vi tillsvidare till den.

Uppdragsforskning i Polen

  • Violetta Reder E-post: viola@hbmab är professionell släktforskare med judisk släktforskning i Polen som specialitet.

Se även  1. Utrikes födda efter födelseland och tid, 2010
  2. SCB: Förändrat flyttmönster från Polen
  3. Invandringen till Sverige/Populär Historia 2009