Göteborgs stifts herdaminne

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
  • S.P. Bexell & J.G. Bexell, Götheborgs Stifts Historia och Herdaminne. 1. (DomCapitlet och dess Ledamöter. Superintendenter och Biskopar. Domprostar. Lectorer m.fl. Domprosteriets Södra Contract. Domprostriets Norra Contract. Elfsyssels Södra Prosteri. Oroust och Tjörns Prosteri. Elfsyssels Norra Prosteri. Wikornes Prosteri.) 1835. 326 sidor.
  • S.P. Bexell & J.G. Bexell, Götheborgs Stifts Historia och Herdaminne. 2. (Marks Prosteri. Kinds Prosteri. Fjäre och Wiske Prosteri. Warbergs Prosteri. Halmstads Prosteri. Laholms Prosteri.) 1835. 293 sidor.
  • S. Pettersson & A. R. Litzén, Göteborgs stifts herdaminne samt geografisk, statistisk och historisk beskrifning öfver pastoraten jemte Stiftets stadfästade Löne-Konventioner, Klockare- och Orgelnistlöner, Historiska anteckningar öfver de Allmänna Läroverken med deras Donationer, Folkskoleväsendet m.m. Sammandrag, 1872. 618 sidor
  • C.W. Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne ur kyrkan och skolan. Efter mestadels otryckta källor sammanfördt. 1878-1886. 1273 sidor.
  • C.W. Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne. Ny upplaga utg. av Knut Norborg under medverkan av Sigvard Öhrvall. 1948. 724 sidor.
  • A. Jarlert, Göteborgs stifts herdaminne 1620-1999. 1. Domprosteriets kontrakt, utg. i samarbete med Bengt O.T. Sjögren och Ann-Britt Johansson, 2010, 496 sidor.