Finland

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Finlands flagga

Det finns idag cirka 170.000 personer födda i Finland[1] bosatta i Sverige, vilket är den ojämförligt största invandrargruppen i landet. Antalet ättlingar till personer födda i Finland är dock många gånger större, då Finland fram till år 1809 utgjort Sveriges östra rikshalva och därmed varit knutet till Sverige sedan urminnes tider. Befolkningen i Sverige (och Finland) har således blandats med inrikes migranter under hela historien, och befolkningen i vissa delar av Sverige har alltid fått påspädning från den östra rikshalvan, särskilt huvudstaden.

En viktig del av den inrikes migrationen under "svensktiden" var den stora grupp finnar som kom till Sverige från 1570-talet och framåt för att livnära sig på svedjebruk i de svenska ödemarkerna. Många av dagens svenskar härstammar från svedjefinnarna, som de kom att kallas.

Sedan Sverige förlorat sin östra rikshalva till Ryssland, har finsk, och inte minst finlandssvensk invandring fortsatt vara betydande. Antalet finlandsfödda har spätts på gång efter annan, bland annat under de politiska konflikter i 1900-talets början och under och efter andra världskriget, då många flyktingar och finländska krigsbarn kom till Sverige.

Den största demografiska rörelsen från Finland till Sverige har dock pågått under den senare hälften av 1900-talet, då hundratusentals finländare[2] sökte sig till Sverige på grund av arbetsmarknadsskäl. Många flyttade tillbaka till Finland när den finländska arbetsmarknaden tog sig i slutet på 1900-talet, men de flesta blev kvar eftersom de redan var rotade här.

Släktforskning i Finland

Handbok om hur man släktforskar i Finland.

Sveriges Släktforskarförbund har sommaren 2015 utgivit en ny handbok i hur man släktforskar i Finland. Släktforskning i Finland av Ritva Winter Sveriges Släktforskarförbund, 2015, ISBN 978-91-87676-93-2.

Se även

Externa länkar


  1. Utrikes födda efter födelseland och tid, 2010
  2. Här i artikeln skiljs orden finnar och finländare åt. Med finnar menas den folkgrupp som talade finska före den finländska nationalstatens uppkomst, vilket inkluderar finskspråkiga också utanför Finland. Med finländare menas alla medborgare i staten Finland, inklusive finnar, finlandssvenskar och samer, som numera nästan alla talar finska. Ålänningarna räknar sig dock inte som finlandssvenskar, utan som åländska medborgare med finskt medborgarskap.