Diskussion:Thailand

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Artikeln är utsatt för censur av någon som inte tycker om beskrivningen av "fruimporten". Åtgärden har inte avsett någon "förbättring" av informationen, bara en ytlig sminkning av texten så att den ska bli mindre "stötande" för dem som besväras av den. Texten beskriver dock en verklighet som är sann, och då finns ingen anledning till censur. --Jojje (diskussion) 8 januari 2014 kl. 13.41 (CET)

Hej! Du använder ordet "fruimport" i artikeln om Thailand. Varför använder Du inte ordet "fruexport" vad gäller svenska kvinnor som gifter sig med utländska män och flyttar utomlands (ofta till länder som är avsevärt mindre jämlika än Sverige, där de blir utsatta för hemska patriarkala strukturer), "herrimport" om svenska kvinnor som gifter sig med och lurar hit utländska män och "herrexport" om svenska män som gifter sig med kvinnor från andra platser och flyttar till andra länder?
Vidare talar Du om "ren fruimport," vad är innebörden av detta?
--Yinandjang (diskussion) 8 januari 2014 kl. 13.42 (CET)
Fruimport är ett begrepp som är accepterat och används allmänt av massmedia, officiella statliga institutioner och andra om fenomenet. Det handlar inte bara om thailändskor, utan också i stor utsträckning östeuropeiska länder och i viss mån Latinamerika och andra asiatiska länder, t.ex. Filippinerna. Anledningen till begreppet är att man mycket ofta "beställer" fruar genom kataloger eller internetsajter. Detta skiljer sig väsentligt från annan invandring och därför är det viktigt att vara tydlig. Ordet "fruimport" kommer således att användas på andra artiklar vartefter de skrivs. Thailand är således inte ensamt om detta fenomen. Jag föreslår att du låter bli att moralisera över enstaka begrepp och låter texten stå som den är - om du nu inte har något annat att tillföra. --Jojje (diskussion) 8 januari 2014 kl. 13.55 (CET)
Landshövdingen överlämnar sitt betänkade om fruimport exempel på officiell användning av begreppet "fruimport".
Jag sprang på den här artikeln av en slump och blev även jag förbryllad av ordvalet "fruimport". Efter lite studier på nätet är jag av den uppfattningen att ordet enbart avser relationer där det är frågan om ett destruktivt utnyttjande. Begreppet lanserades av ROKS som man kan läsa i denna rapport från 2009 (http://www.roks.se/sites/default/files/pdf/puffar/Tackmantel_aktenskap_0.pdf). Där definieras fruimport så här: "Fruimport – vad är det? Roks har valt att introducera begreppet fruimport för att beskriva situationen när en svensk man gifter sig med en utländsk kvinna som lever under svåra förhållanden i syfte att utnyttja henne för hushållsarbete och/eller sexuellt. (Andra benämningar som figurerar i sammanhanget är ”köpefru” eller på engelska ”post-order wife”.)". Avser den "fruimport" som beskrivs i artikeln just denna typ av import och ger verkligen den referens till Nyheter24 stöd för det som sägs i meningen "huvuddelen av invandringen består av kvinnor som gifter sig med svenska män, som en konsekvens av ren fruimport."?--Cognatus (diskussion) 11 juni 2015 kl. 13.48 (CEST)
Jag medger gärna att just begreppet "Fruimport" har kapats av de som syftar på de kvinnor som utnyttjas av männen genom de för henne ofördelaktiga villkor som staten har ställt upp. Tyvärr är det emellertid en rätt vanlig situation för många av dem. Att i stället ersätta detta begrepp med "kärleksinvandring" är inte heller rätt, utan jag ändrar till det mindre stigmatiserande "fruförmedling", vilket är det mest rättvisa med tanke på att det är just så de allra flesta thailändska kvinnor kommer till landsortsstäderna i Sverige. --Jojje (diskussion) 11 juni 2015 kl. 15.06 (CEST)