Diskussion:Reunion

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Jag tog bort lite information om Disgen och dess Macintosh-version, då det inte har med uppslagsordet Reunion att göra på annat sätt än att båda har existerat som Macintosh-versioner. --Cognatus 6 mars 2011 kl. 23.40 (CET)

Viking, tänk på att de ord man skapar interna länkar för skall vara lämpliga som nya artiklar här på Wikin. Det var några som jag tog bort som jag inte tycker passar, bla Disgen-användare, Macintosh-användare och Macintosh. Sen så används inte versaler för ord som Macintosh. Mvh --Cognatus 7 mars 2011 kl. 08.57 (CET)

Fundering på föregående inlägg

Jag kan hålla med om att det kanske är onödigt med interna länkar ibland. Vad gäller versaler har jag för vana att hålla mig till s.k. diplomatarisk avskrift så långt möjligt, se Diplomatarium--Viking 30 april 2011 kl. 01.43 (CEST)

Jag föreslår att du anpassar dig till det format som föredras av administratörerna här på Wiki-Rötter. De är utsedda till att hålla en viss ordning och att skapa en enhetlig struktur i wikin så att den blir användbar och begriplig. Det går inte att strunta i principer om bygget ska stå sig. - Jojje 30 april 2011 kl. 02.02 (CEST)
Iagh ber om ursäkt! När iagh nämndhe diplomatarisk avskrift syfthade iagh närmasth på thet faktum ath om eth varumärke eller föreningsnamn m.fl. staffuas medh hversaler haffua iagh haffth som rutin ath skriffua af thet medh hversaler. Sedhan kanske the Svenska skrifreglerna sägha någoth annath men thet tordhe huara en annan sakh. Sägh någoth ställe iagh icke anpassath migh äfven om thet iblandh icke stämma medh then rettha stafningen som en förening e.dyl. giordth? Ursäkta 1600-talsstavningen. Observera också att jag faktiskt skrev "så långt möjligt". Det torde innebära att är det inte möjligt med diplomatarisk avskrift avstår jag detta.--Viking 30 april 2011 kl. 23.49 (CEST)
Jag förstår inte ens att denna diskussion existerar. Hur kan man ens komma på tanken att prata i former om diplomatarisk avskrift när man jobbar med denna artikel och i detta forum, och dessutom skriva Macintosh med versaler som aldrig, säger aldrig, använt versaler. Vad det gäller Disgen är inte ens DIS konsekventa i sitt sätt att stava så det är ju bara nonsens det också. Viking, du behöver inte kverulera om alla påpekande riktade till dig.--Cognatus 1 maj 2011 kl. 11.08 (CEST)
Thet huerkar haffua bliffuit en diskussion om diskussionen? Thet skola thet huäl ändhå icke huara? F.ö. huar thet faktiskt Cognatus som startat thenna diskussion. Här syffta iagh på föregående inlägg, se rubrik. F.ö. används diplomatarisk avskrift ofta i släktforskarsammanhang, men nog om thetta. Huad gälla kveruleranden är thet Cognatus åsikt och som passande nogh framförts tidigare aff Cognatus i eth annath sammanhang. Iagh föreslår ath administratören läsa huad iagh skriffua i mith föregående svar så synes thet ath iagh icke haffua för afsikt ath bryta moth någoth hur konstigt thet än kan thyckas huara. Tillåt migh nu ath säga Goder aftan!--Viking 1 maj 2011 kl. 22.48 (CEST)