Diskussion:Reformationen

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Hur var det nu med reformationen och engelska kyrkan? Jag är långt ifrån någon kännare av teologiska frågor, eller reformationens historia, men uttrycket "protestantiska (synonymt med reformatoriska)" fick mig att haja till. Jag vet inte vad begreppet "reformistiska" innebär i det här sammanhanget. Jag vill minnas att anglikanska kyrkan ansetts som protestantisk, men inte reformerad, bl.a. till ceremoni. Kort & gott: engelska kyrkan tillhör de protestantiska (gentemot påvestolen), men inte genomgått "reformation", som lutherska, reformerta och olika zwinglikanska samfund. Härjedalen 9 mars 2011 kl. 20:47 (CET)
Wiki-Rötter ska egentligen bara omfatta ämnen som har med släktforskning att göra. Reformationen inverkar visserligen på släktforskningen genom att det uppstår olika sätt att föra kyrkböcker, men i ett allmänt perspektiv är fenomenet reformationen ett ämne som kan hänvisas till andra medier, t.ex. Wikipedia. Texten i artikeln är direkt tagen ur inledningen av Wikipedias artikel och det är möjligt att man kan haka upp sig på skillnaden i ordet reformation och protestantism, men det är i så fall på gränsen till hårklyverier. Alla de nämnda kyrkor reformerades, fast på olika sätt och olika mycket. Ordet reformation skildrar denna process på ett utmärkt sätt. Det är f.ö. upp till var och en att själva ändra eller bidra till texterna i Wiki-Rötter, om man inte är riktigt nöjd med det som redan står. - Jojje 10 mars 2011 kl. 10.45 (CET)
Jag har avsiktligt lämnat rubriken Reformationens betydelse för släktforskningen utan text, just för att trycka på för att släktforskningsperspektivet ska vara prioriterad i alla artiklar. - Jojje 10 mars 2011 kl. 10.49 (CET)