Diskussion:Källkritik

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Vissa felaktigheter

Vi får komma ihåg att även om det finns tillgång till digitaliserade arkivhandlingar via Arkiv Digital, Genline och SVAR får man inte ta för givet att uppgifterna därför är korrekta. I artikeln står det ju "förutom när själva originalböckerna är avfotograferade av t.e.x. Arkiv Digital, Genline eller SVAR." Även här måste källkritiska metoder användas.--Viking 9 april 2011 kl. 15.53 (CEST)

Det är riktig. Men man må förutsätta att även om originalkällan som är avbildad kan vara inkorrekt, så är avbildningen överensstämmande med originalet. Se vidare i texten om primära och sekundära källor. - Jojje 10 april 2011 kl. 09.16 (CEST)
Det kanhända, men frågan om källkritik eller källvärdering om man så vill, går ju ändå ut på att värdera upplysningen oavsett om den är en bild av ett original, vilket väl f.ö. enbart Arkiv Digital har gjort hittills. De andra två aktörerna har vad jag förstått enbart skannat mikrofichekort och det är ju alltså en skannad bild av en bild som är en bild av ett original. Det som står i originalet kan ju vara hur felaktigt som helst.--Viking 10 april 2011 kl. 09.46 (CEST)
Återigen, det står var och en fritt att redigera texterna här i wikin med kompletterande information. Ingenting hindrar dig, Viking! - Jojje 10 april 2011 kl. 11.28 (CEST)
Ett bra exempel hur man kan träna sig på källkritik torde vara Wiki-Rötters diskussioner, dels för användare men också i artikeldiskussionerna.--Viking 12 april 2011 kl. 08.01 (CEST)

Litteratur/skrifter om källkritik

De externa länkar som hänvisas till i artikeln rör a/en länk till Riksarkivet uppdaterad 2009 b/en diskussion på Rötter 1996 - 1998 c/ en sida på Rötter uppdaterad 2006 d/ett par felaktiga länkar till ett par skrifter som rörde en kvalitetsutredning samt "Bryggor och Bojar". De två sistnämnda har visst raderats från kartan eller åtminstone flyttats vilket dock inte framgår av nämnda hemsida. Adressen till den sidan är http://www.genealogi.se/kallkri2.htm Därutöver har det sagts här på Wiki-Rötter att en ny handbok om källkritik skulle utges sommaren 2011, men om det har inget stått i t.ex. Rötter.--Viking 24 oktober 2011 kl. 08.07 (CEST)--Viking 24 oktober 2011 kl. 08.11 (CEST)

Ovanstående skrifter står visst under rubriken Litteratur i artikeln om Källkritik, På Rötter är dock som sagt hemsidan inte uppdaterad på nästan sex år vilket gör att den information som finns där inte stämmer.--Viking 24 oktober 2011 kl. 08.23 (CEST)
Att informationen är sex år gammal betyder inte att den är inaktuell. Principen om källkritik är inte något man ändrar på stup i kvarten. Hänvisningarna till dessa sidor är m.a.o. fortfarande adekvata. Handboken "Källhänvisningar" av Michael Lundholm är på G, och kommer att komma ut rätt snart. ---Jojje 25 oktober 2011 kl. 12.15 (CEST)
Det har jag aldrig påstått. Jag bara nämnde det faktum att då jag skrev var länkarna otillgängliga på den sida på Rötter som uppdaterades senast 2006. I går gjorde jag en slumpkoll igen och då fungerade dessa. Ang. den skrift om källhänvisningar som nämns ovan ska vi komma ihåg att Källhänvisningar är en sak. Källkritik är däremot något helt annat vilket man ofta glömmer att praktisera.--Viking 26 oktober 2011 kl. 07.43 (CEST)