Düben/von Düben

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Källor: B. Kyhlberg "När föddes Gustav Düben d.ä." Sohlmans musiklexikon bevarade brev och dokument från von Düben familjen i Steve Palmqvists ägo

Bad Düben är en stad norr om huvudstaden Leipzig i Sachsen varifrån troligen musikersläkten Düben/von Düben härstammar. Min anfader Michael Düben död 1560 i Lützen där han varit skolmästare och med åldern blivit rådsman. Michael var gift med borgmästardottern Magdalena Schlaff från samma stad.

Sonen Andreas Düben (1558-05-27 - 1625-05-19) blev tidigt föräldralös, men gavs tillfälle att studera bl.a. vid Leipzig universitet. Andreas skrevs in redan som 11 åring 1569 men fick ett stipendiat 1578. Efter fortsatta musikstudier i Dresden för bla. Christoff Walther, tjänstegjorde han i flera mindre adelskapell. 1586 blev hans skolmästare och organist i Kirchheim och samma år utsågs han tillika i Wurzen till samma tjänster. 1595 kallades han till Thomas kyrkan (Thomas kirche)i leipzig, vars organist han förblev fram till sin död 1625. 1587 hade han i Wurzen gift sig med Elisabeth Bessler (1563-1629) änka efter en Georg Pletsch och dotter till rådmannen Marten Bessler och dennes hustru Elisabeth Hoffmann. Elisabeth Bessler flyttade till Stockholm med två av döttrarna till sina redan därvarande söner Andreas (d.ä.) och Martin Düben.

Sonen Andréas Düben d.ä. född ca 1597 i Wurzen norr om Leipzig död 1662-07-07 i Stockholm, anställdes i det nystartade hovkapellet där han först blev andre organist och senare blev dess hovkapellmästare. Att Andréas var gift med Anna Maria är oomtvistat, men vem var hon? Hennes efternamn har både varit Koss, Kosselin, Gabrielen, Gabriels, Gabrielin förutom då även det ingifta namnet Düben. Mycket lutar att hon var en annan av hovkapellets tyska musiker Peter Gabriels änka (enl. N. Kyhlberg) men alternativt också skulle ha kunnat vara dennes dotter. Hur det nu är med den saken (vilket man nog aldrig helt kan lägga fast!) ska hon vid sin död 1690 ha varit i 80 års åldern och enligt ett ode av sonsonen Joachim Düben ska hon ha varit född i Tyskland.

Andréas broder, Martin Düben (ca. 1599-1649) kom till Sverige 1625 för en vakant tjänst i hovkapellet men det verkar som han först ett år senare inträtt i denna tjänstgöring (enl. hovkapellets bevarade dokument) Från 1641 verkade han till sin död som organist i Storkyrkan.

Den äldsta systern till dessa bröder hette Elisabeth Düben född 1596 kom till Sverige med modern (se ovan) och en yngre syster Barbara Düben 15 1629. Elisabeth hade redan 1623 i leipzig gift sig med Elias Decker (död 1641) som härstammade från Thallwitz nära Wurzen. Han var också organist och fick tjänst i S:t Olai kyrka i Norrköping. deras son Martin Decker d.ä. (död 1689)efterträdde sin morbror Martin Düben (se ovan) som organist i Stockholms storkyrka. hans son i sin tur Martin decker d.y. (1667-1705) blev organist i Jakobs kyrka.

Barbara Düben (född ca. 1600) som var den yngsta av de fyra barn till Andréas Düben och Elisabeth Bessler som överlevt till vuxen ålder (de hade iallt 8 barn) slutligen, gifte sig 1631 med skolmästaren i tyska skolan i Stockholm Erasmus Schluterus (Schlüter) 1592-1635.

Andréas Düben d.ä. minst 11 barn:

Gustav Düben d.ä. (kan ha fötts mellan 1624-1629, enligt Kyhlberg?) g.m. Emerentia Standaert

OBS. fortsättning följer, fram till modern tid!