Skillnad mellan versioner av "Hjälpsidor:Skapa artikel om församling"

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
m (Skyddade Hjälpsidor:Skapa artikel om församling ([edit=sysop] (på obestämd tid) [move=sysop] (på obestämd tid)))

Versionen från 9 november 2010 kl. 10.24

Här på Wiki-Rötter kommer det med stor sannolikhet att skrivas en hel del om olika församlingar runt om i Sverige. För att dessa artiklar skall få ett någorlunda gemensamt utseende och upplägg, och på så vis underlätta för läsarna att hitta information, har det tagits fram en mall för detta ändamål. Denna hjälpsida beskriver hur man går till väga för att använda denna mall.

För att skapa en tom artikel med de rubriker som mallen innehåller gör man så här:

 1. Skapa en ny artikel och döp den till församlingens namn med stor bokstav, följt av länsbokstaven inom parentes, till exempel "Vänge (C)".
 2. I editeringsrutan skriver man sedan nedanstående:

  {{subst:mall:församling}}

  Denna textsträng skapar mallen med de i förväg inlagda rubrikerna på sidan. Därefter måste man spara sidan genom att använda knappen under editeringsrutan. När detta är gjort ska man kunna se information om att sidan skapats i listan över nya sidor.
 3. Därefter kan man börja lägga till och formatera lämplig information på sidan. Antingen kan man välja att aktivera redigering av hela artikeln genom att klicka på redigera i artikelns överliggande list. Eller så väljer man något av de enskilda avsnitten genom att klicka på redigera i högerkanten av en rubrik.

  Överst i artikeln finns en i förväg inlagd informationstext. Den tar man bort genom att radera nedanstående lilla textsnutt som finns längst upp i artikelns editeringsfönster:

  {{Finfo}}

  Det finns även en informationstext som redogör för att artikeln precis har påbörjats, det vill säga en så kallad stubbe. Den informationstexten kan man låta vara kvar tills man tycker att det är en tillräckligt väl utvecklad artikel.
  Är det så att du inte tycker att du kan eller vill fylla i någon i förväg efterfrågad rubrik kan du med fördel lämna den orörd. Då finns det förutsättningar att andra användare av Wiki-Rötter kan komplettera artikeln vid ett senare tillfälle.
 4. Hur man editerar den grå faktarutan som finns i högerkanten i höjd med rubriken Forskningskällor kan behöva en lite närmare beskrivning. Om man tittar direkt under rubriken Forskningskällor i editeringsrutan ser man nedanstående bit av kod:
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 350px; background: #000000; margin-left: 1em; border-spacing: 1px; font-size: 88%;"
| colspan="2" style="text-align:center;font-size: 120%; background-color:#808080;" | '''Tillhörigheter'''
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Pastorat]]: || Namn/Tidsperiod för Pastorat
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Kontrakt]]: || Namn/Tidsperiod för Kontrakt
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Kyrklig samfällighet]]: || Namn/Tidsperiod för Kyrklig samfällighet
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Stift]]: || Namn/Tidsperiod för Stift
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Fögderi]]: || Namn/Tidsperiod för Fögderi
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Länsmansdistrikt]]: || Namn/Tidsperiod för Länsmansdistrikt
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Landsfiskalsdistrikt]]: || Namn/Tidsperiod för Landsfiskalsdistrikt
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Polisdistrikt]]: || Namn/Tidsperiod för Polisdistrikt
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Åklagardistrikt]]: || Namn/Tidsperiod för Åklagardistrikt
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Kronofogdedistrikt]]: || Namn/Tidsperiod för Kronofogdedistrikt
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Län]]: || Namn/Tidsperiod för Län
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Härad]]: || Namn/Tidsperiod för Härad
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Tingslag]]: || Namn/Tidsperiod för Tingslag
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Domsaga]]: || Namn/Tidsperiod för Domsaga
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Kommun]]: || Namn/Tidsperiod för Kommun
|- style="background: #C0C0C0;"
| [[Militär indelning]]: || Namn/Tidsperiod för Militär indelning
|-
|}
För att lägga till någon information i faktarutan ska man byta ut texten som finns till höger om de två vertikala strecken "||" för var och en av de rutor man vill bidra till. Om man till exempel vill lägga till information om vilket pastorat en församling tillhör ändrar man enligt följande den tionde raden uppifrån i ovanstående kod på dess plats i editeringsfönstret:
| [[Stift]]: || Uppsala
Vill man lägga till mer än en rad i en ruta får man använda taggen <BR> mellan varje påstående. Så om man vill ange vilket Landsfiskalsdistrikt en församling tillhörde vid två olika perioder ändrar man den sextonde raden i koden ovan till följande:
| [[Landsfiskalsdistrikt]]: || 1918-1959 Ulleråker<BR>1960-1964 Tiunda

Ett bra ställe att finna uppgifter att föra in i den grå faktarutan är i den Nationella ArkivDatabasen, NAD. Där kan man under rubriken orter söka på församlingens namn och finna passande information.